Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng

Công nghệ thông tin ngày càng phát triển, chủ trương xây dựng chính phủ điện tử được chính phủ quan tâm. Rất nhiều thủ tục hành chính đang được thực hiện thông qua mạng điện tử như thủ tục kê khai thuế qua mạng, kê khai hải quan qua mạng, kê khai bảo hiểm xã hội qua mạng….. Một trong số thủ tục được thực hiện qua mạng online đó chính là thủ tục thành lập doanh nghiệp. Luật Ngô Gia xin hướng dẫn cách nộp hồ sơ thành lập công ty qua mạng để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Các bước đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng như sau:

Bước 1: Chuẩn bị bản scan hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Sau khi hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đã được ký hợp lệ, người thực hiện thủ tục đăng ký thành  lập doanh nghiệp scan mọi văn bản có trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Lưu ý: bản scan hồ sơ phải rõ ràng, không được thiếu hoặc thừa trang  trong  hồ sơ, số trang  phải được sắp xếp đúng thứ tự.

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty qua mạng

Người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng truy cập vào hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia để đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh. Sau khi điền đầy đủ thông tin về tài khoản để tạo tài khoản, người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng có thể sử dụng tài khoản này để nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp qua mạng.

Người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng đăng nhập vào tài khoản đăng ký kinh doanh đã đăng  ký, nhập đầy đủ các thông  tin về doanh nghiệp vào các trường thông tin có trên hệ thống thông tin về doanh nghiệp sau đó tải các bản scan hồ sơ thành lập công ty lên hệ thống thông  tin quốc gia.

Lưu ý: – Cần nhập đầy đủ chính xác các thông tin về doanh nghiệp trên các trường thông tin.

-Đối với những văn bản có dung lượng lớn cần phải được nén để có thể tải lên hệ thống.

chi  nhánh  tnhh  kê  khai  thuế  việt  nam  quản  trị  thay  đổi  địa

Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp bản giấy

Người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng theo dõi quá trình xử lý hồ sơ thành lập công ty  qua tài khoản đăng ký kinh doanh. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thành lập công  ty qua mạng hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo để người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng nộp hồ sơ bản giấy đến phòng đăng ký kinh doanh.

Trong  thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ, người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty bản giấy kèm với giấy biên nhận về việc đã nộp hồ sơ đăng  ký  thành lập doanh nghiệp qua mạng và thông báo của phòng đăng ký kinh doanh về việc hồ sơ thành lập công ty  qua mạng hợp lệ đến phòng đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng phải nộp đúng, đầy đủ bản giấy của bản scan đã nộp qua mạng điện tử.

Bước 4: Nhận giấy chứng  nhận đăng  ký doanh nghiệp

Sau khi nộp bản giấy hồ sơ thành lập doanh  nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra hồ sơ bản giấy. Nếu hồ sơ bản giấy đã đúng, đủ phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhận giấy chứng  nhận theo thời hạn được hẹn trên giấy  biên nhận nộp hồ sơ.

Bước 5: Khắc dấu và thông báo mẫu dấu qua mạng

Sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp khắc con dấu và gửi thông báo sử dụng mẫu dấu đến phòng đăng ký kinh doanh. Mẫu dấu của doanh nghiệp sẽ được đăng tải trên hệ thống thông  tin quốc gia về doanh nghiệp. Quy trình thực hiện thông  báo mẫu dấu thực hiện như thủ tục đăng ký  thành  lập công  ty nhưng  doanh  nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử không phải nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu bản giấy đến phòng đăng  ký kinh doanh.

Thực hiện xong 5 bước trên là bạn đã hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng. Bạn có thể thành lập, thay đổi nội dung đăng  ký  kinh doanh của công  ty, chi nhánh qua mạng, đăng  ký văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty theo trình tự thủ tục như trên. Nếu bạn vẫn chưa biết cách đăng ký thành lập công ty qua mạng hãy liên hệ với Luật Ngô gia để được tư vấn hướng dẫn đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng và cung cấp dịch vụ thành lập công ty uy  tín, trọn gói.

0934562586

Gọi Ngay!