Home / Dịch vụ / Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh

Có rất nhiều nguyên nhân nên doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục chuyển địa điểm đăng ký kinh doanh như: Hết hạn hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh để thuận tiện cho công việc kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh do không phát hành được hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Trước khi thay đổi địa chỉ trên giấy đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục chuyển địa điểm đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh sang địa điểm quận khác với địa chỉ nơi doanh nghiệp đã đăng ký địa chỉ trước đây.

văn  cần  gì  tờ  chi  nhánh  hướng  dẫn  phép  đình  08  09  thuốc  phí  2017  business  address  tiếng  anh  yếu  tố  trọng  bia  bỏ  mang  trình  bà  trưng  môn  bài  con  dấu  đóng  xăng  dầu  cứu  xử  in  english  xí  sạch  hà  ngân  hàng  tphcm  hạch  toán  thế  nào  lợi  vàng  miếng  sjc  xác  cam  kết  hoàng  mai  nghệ  hải  tìm  online  bắc  giang  nai  quần  áo  đống  đa  chọn  quán  cà  phê  ăn  thanh  xuân  cấm  rượu  spa  2  1  sai  thời  trang  tốt  uống  đồ  đh  học  xuất  3  cùng  khôi  phục  bổ  sung  giải  tỏa  chỉnh  cục  vị  ra  tài  vinacomin  tâm  vnpt  thêm  đà  nẵng  ở  ba  google  map  đúng  đâu

Thủ tục chuyển đổi địa điểm đăng ký kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau:

 • Thủ tục chuyển đổi địa điểm đăng ký kinh doanh trong trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký:

Hồ sơ đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh trong phạm vi tỉnh bao gồm:

+ Thông báo thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh gồm: Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh phải có:

+ Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

+ Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Hồ sơ đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh được gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

văn  cần  gì  tờ  chi  nhánh  hướng  dẫn  phép  đình  08  09  thuốc  phí  2017  business  address  tiếng  anh  yếu  tố  trọng  bia  bỏ  mang  trình  bà  trưng  môn  bài  con  dấu  đóng  xăng  dầu  cứu  xử  in  english  xí  sạch  hà  ngân  hàng  tphcm  hạch  toán  thế  nào  lợi  vàng  miếng  sjc  xác  cam  kết  hoàng  mai  nghệ  hải  tìm  online  bắc  giang  nai  quần  áo  đống  đa  chọn  quán  cà  phê  ăn  thanh  xuân  cấm  rượu  spa  2  1  sai  thời  trang  tốt  uống  đồ  đh  học  xuất  3  cùng  khôi  phục  bổ  sung  giải  tỏa  chỉnh  cục  vị  ra  tài  vinacomin  tâm  vnpt  thêm  đà  nẵng  ở  ba  google  map  đúng  đâu

 • Thủ tục thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh trong trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký:

Hồ sơ đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh khác tỉnh bao gồm:

+ Thông báo thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh. Nội dung Thông báo gồm: Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến; Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Biểu mẫu đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh doanh nghiệp có thể tham khảo tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Doanh nghiệp cũng có thể liên hệ với Luật Ngô Gia để được cung cấp mẫu thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh.

Kèm theo Thông báo đăng ký đổi địa điểm kinh doanh phải có:

– Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Mẫu đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh doanh nghiệp có thể tham khảo tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Doanh nghiệp cũng có thể liên hệ với Luật Ngô Gia để được cung cấp mẫu đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh. Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Khi nhận hồ sơ đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Khi tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, theo quy định hiện hành doanh nghiệp có thể đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh qua mạng thay vì phải tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh bằng cách nộp hồ sơ đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh như trước đây.

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Luật Ngô Gia xin gửi tới quý khách dịch vụ thay đổi địa chỉ trên giấy đăng ký kinh doanh. Quý khách có như cầu thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn về các biểu mẫu thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh và cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh.

0934562586

Gọi Ngay!