Thủ tục đổi tên giấy phép kinh doanh

Thủ tục đổi tên giấy phép kinh doanh

Công ty chúng tôi muốn đổi tên trên giấy phép kinh doanh. Nhưng trước đây công ty chúng tôi chưa đăng ký kinh doanh tên tiếng anh. Công ty chúng tôi có thể đăng ký kinh doanh tên tiếng anh hay không. Luật Ngô Gia có thể hướng dẫn công ty chúng tôi cách kiểm tra tên công ty để đăng ký kinh doanh không bị trùng tên và tiến hành thủ tục đổi tên giấy phép kinh doanh như thế nào hay không. Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Thủ tục đổi tên giấy phép kinh doanh

Chào quý công ty!

Luật Ngô Gia xin hướng dẫn quý công ty thủ tục đổi tên giấy phép kinh doanh như sau:

Nếu trước đây công ty bạn chưa đăng ký kinh doanh tên tiếng anh thì hiện tại khi thay đổi tên giấy phép kinh doanh, công ty bạn có thể đăng ký kinh doanh tên tiếng anh. Công ty bạn có thể tra cứu tên doanh nghiệp để đăng ký kinh doanh trước khi công ty đổi tên trên giấy phép kinh doanh xem tên mới mà công ty bạn dự định thay đổi có trùng hoặc gây nhầm lẫn với công ty đã đăng ký trước đó hay không trên hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Cách đổi tên giấy phép kinh doanh như sau:

Công ty bạn cần chuẩn bị hồ sơ thay đổi tên giấy phép kinh doanh bao gồm:

-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về việc đổi tên công ty;

-Biên bản họp của HĐTV đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, của ĐHĐCĐ đối với công ty cổ phần về việc đổi tên công ty;

-Quyết định của HĐTV đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, của ĐHĐCĐ đối với công ty cổ phần về việc đổi tên công ty;

– Văn bản ủy quyền cho người đi thực hiện thủ tục đổi tên giấy phép kinh doanh của công ty.

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ đổi tên trên giấy phép kinh doanh, quý công ty nộp hồ sơ đổi tên trên giấy phép kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty bạn có trụ sở. Sau 03 này làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đổi tên trên giấy phép kinh doanh hợp lệ. Công ty bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tên mới.

Dịch vụ thay đổi tên giấy phép kinh doanh

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới quý công ty dịch vụ thay đổi tên giấy phép kinh doanh. Nếu quý khách còn chưa rõ phải tiến hành thủ tục đổi tên giấy phép kinh doanh như thế nào hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi tên giấy phép kinh doanh.

0934562586