Home / Tổng hợp / Thủ tục đóng mã số thuế chi nhánh

Thủ tục đóng mã số thuế chi nhánh

Thủ tục đóng mã số thuế chi nhánh, đóng mã số thuế doanh nghiệp, hộ kinh doanh

 1. Hồ sơ đóng mã số thuế chi nhánh, đóng mã số thuế doanh nghiệp, hộ kinh doanh như sau:

Hồ sơ đóng mã số thuế doanh nghiệp, hộ kinh doanh bao gồm:

 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
 • Bản sao quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • Bản sao quyết định mở thủ tục phá sản doanh nghiệp;
 • Thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh.
 • Thủ tục đóng mã số thuế chi nhánh

Hồ sơ đóng mã số thuế chi nhánh, văn phòng đại diện

 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
 • Thông báo chấm dứt tồn tại chi nhánh, văn phòng đại diện của đơn vị chủ quản
  1. Thủ tục đóng mã số thuế chi nhánh, đóng mã số thuế doanh nghiệp, hộ kinh doanh:
 • Doanh nghiệp gửi hồ sơ đóng mã số thuế tới cơ quan quản lý thuế trực tiếp của doanh nghiệp;
 • Sau khi kiểm tra hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế cập nhật tình trạng người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế vào hệ thống đăng ký thuế;
 • Doanh nghiệp tiến hành quyết toán thuế để đảm bảo người nộp thuế làm đầy đủ mọi nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Trên đây là thủ tục đóng mã số thuế chi nhánh, đóng mã số thuế doanh nghiệp, hộ kinh doanh để doanh nghiệp tham khảo và thực hiện thủ tục theo quy định trên.