Home / Tổng hợp / Thủ tục kế toán cho công ty mới thành lập

Thủ tục kế toán cho công ty mới thành lập

Thủ tục kế toán cho công ty mới thành lập

Kế toán của công ty mới thành lập luôn là vấn đề mà các công ty mới thành lập công ty quan tâm.  Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số công việc kế toán công ty mới thành lập, công ty mới thành lập kế toán phải làm gì, quy trình kế toán công ty mới thành lập, thủ tục kế toán cho công ty mới thành lập, công việc của kế toán khi công ty mới thành lập, cách làm kế toán cho công ty mới thành lập.

Công ty mới thành lập có cần kế toán trưởng không là câu hỏi thường được đặt ra. Công ty mới thành lập không nhất thiết phải có kế toán trưởng. Nhưng công ty mới thành lập cần tuyển kế toán để thực hiện các nghiệp vụ kế toán cho công ty mới thành lập, công việc kế toán của công ty mới thành lập bao gồm kế toán tiền lương công ty mới thành lập, làm sổ sách kế toán cho công ty mới thành lập, lập bảng cân đối kế toán công ty mới thành lập, hạch toán kế toán ở công ty mới thành lập. Niên độ kế toán của công ty mới thành lập thường bắt đầu từ khi công ty thành lập đến ngày cuối cùng của năm công ty thành lập.

thành lập công ty phải đóng những thuế gì công ty mới thành lập kế toán cần làm gì thành lập công ty có cần kế toán trưởng bài tập kế toán thành lập công ty bài tập kế toán thành lập công ty cổ phần kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần muốn thành lập công ty kế toán kế toán cho công ty mới thành lập kế toán của công ty mới thành lập công ty mới thành lập cần tuyển kế toán kế toán góp vốn thành lập công ty công ty mới thành lập kế toán phải làm gì kế toán sau khi thành lập công ty kế toán khi mới thành lập công ty công ty mới thành lập tuyển kế toán kế toán công ty mới thành lập công ty mới thành lập có cần kế toán trưởng

Để tuyển kế toán cho công ty mới thành lập và nâng cao nghiệp vụ kế toán cho công ty mới thành lập, các công ty mới thành lập có thể liên hệ với các công ty kế toán để được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán cho công ty mới thành lập thông qua bài tập kế toán thành lập công ty, bài tập kế toán thành lập công ty cổ phần, kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần, kế toán công ty tnhh mới thành lập.

Đối với 1 công ty mới thành lập thì cần phải có sự chuẩn bị sổ sách kế toán của công ty mới thành lập thật rõ ràng, để sau 3 4 năm về sau sẽ dễ dàng hơn trong việc lập kê khai thuế, và giải trình trước cơ quan chức năng

Thường thì những công ty mới thành lập tuyển kế toán là khá khó khăn và không hợp lý, khi mà khối lượng công việc còn chưa nhiều và kinh nghiệm và nghiệp vụ của cấp quản lý là chưa đủ cao, để sử dụng kế toán viên 1 cách có hiệu quả nhất.

Kế toán sau khi vừa mới thành lập công ty sẽ phải giải quyết 1 số công việc sau:

  • Kê khai thuế môn bài trong vòng 30 ngày kể từ khi có giấy phép kinh doanh
  • Kê khai thuế giá trị gia tăng theo từng tháng
  • Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý với mức thuế 22%
  • Kê khai thuế thu nhập cá nhân
  • Tiến hành thủ tục đặt in hóa đơn
  • Mở tài khoản ngân hàng của công ty
  • Làm bảo hiểm nếu doanh nghiệp có trên 10 nhân viên

Các công ty chưa biết thành lập công ty phải đóng những thuế gì hay chưa tuyển kế toán cho công ty mới thành lập thì có thể liên hệ với Luật Ngô Gia để được hướng dẫn cách làm kế toán cho công ty mới thành lập.

kế toán với công ty mới thành lập bảng cân đối kế toán công ty mới thành lập sổ sách kế toán cho công ty mới thành lập thủ tục kế toán cho công ty mới thành lập công việc kế toán của công ty mới thành lập niên độ kế toán của công ty mới thành lập tuyển kế toán cho công ty mới thành lập hạch toán kế toán công ty mới thành lập hạch toán kế toán ở công ty mới thành lập công việc của kế toán khi công ty mới thành lập làm kế toán cho công ty mới thành lập cách làm kế toán cho công ty mới thành lập kế toán tiền lương công ty mới thành lập nghiệp vụ kế toán cho công ty mới thành lập quy trình kế toán công ty mới thành lập sổ sách kế toán của công ty mới thành lập công việc kế toán công ty mới thành lập kế toán công ty tnhh mới thành lập

Gọi Ngay!