Home / Tổng hợp / thủ tục làm con dấu công ty mới thành lập

thủ tục làm con dấu công ty mới thành lập

Thủ tục làm con dấu công ty mới thành lập

Theo quy định của luật doanh nghiệp hiện hành thì các doanh nghiệp có thể tự thiết kế con dấu và quyết định số lượng con dấu của doanh nghiệp. Các công ty mới thành lập nếu sử dụng con dấu thì tiến hành thủ tục làm con dấu như sau:

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng  ký doanh nghiệp, công ty mới thành lập tiến hành khắc con dấu và gửi thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu tới phòng đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thông báo sử dụng mẫu dấu báo gồm:

-Thông  báo về việc sử dụng mấu dấu

-Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng tải mẫu dấu

Sau khi nộp hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra hồ sơ thông  báo mẫu dấu của công ty mới thành lập. Trường hợp hồ sơ thông báo mẫu dấu hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ đăng  tải mẫu dấu của công ty  mới thành lập lên hệ thống cổng thông  tin quốc gia về doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói

Khi quý khách sử dụng dịch vụ  thành lập doanh nghiệp của Luật Ngô Gia, chúng tôi sẽ tiến hành khắc con dấu và thông báo mẫu dẫu cho doanh  nghiệp. Trường hợp công ty mới đã thành  lập nhưng chưa biết thực hiện thủ tục làm dấu như thế nào hãy liên hệ trực tiếp với Luật Ngô Gia để được  tư vấn và cung cấp dịch vụ làm dấu cho công ty .

0934562586

 

Gọi Ngay!