Home / Tổng hợp / Thủ tục sang tên sổ đỏ thừa kế

Thủ tục sang tên sổ đỏ thừa kế

Thủ tục sang tên sổ đỏ thừa kế

Sang tên sổ đỏ thừa kế là việc chuyển quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc di sản thừa kế của người đã chết sang cho những người được hưởng di sản thừa kế đó. Để sang tên sổ đỏ thừa kế, cần tiến hành theo trình tự, thủ tục sau:

Bước 1: Thực hiện công chứng các hồ sơ, tài liệu sau:

 • Sơ yếu lý lịch của người được hưởng di sản thừa kế;
 • CMND/hộ chiếu, hộ khẩu của người để lại di sản và người được hưởng di sản;
 • Giấy chứng tử của người để lại di sản;
 • Di chúc(nếu có)
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu của di sản thừa kế;

Sau khi kiểm tra xong các giấy tờ trên, Công chứng viên ra thông báo để tiến hành niêm yết tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người để lại di sản thường trú cuối cùng.

Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ xác nhận lại bản niêm yết nếu trong quá trình niêm yết không có khiếu kiện, tranh chấp liên quan đến việc khai nhận di sản thừa kế. Người thừa kế ký vào văn bản khai nhận hoặc thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

sang tên sổ đỏ thừa kế

Bước 2: Hồ sơ,thủ tục sang tên sổ đỏ thừa kế

Hồ sơ sang tên sổ đỏ thừa kế, bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở;
 • Các giấy tờ về thừa kế: di chúc, văn bản khai nhận di sản thừa kế có công chứng(bước 1).
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu di sản thừa kế của người để lại di sản;
 • Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế;
 • Bản sao giấy khai sinh của người nhận di sản

Thủ tục sang tên sổ đỏ thừa kế:

 • Bên nhận thừa kế nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện nếu bên nhận thừa kế là cá nhân; Bên nhận thừa kế là tổ chức nộp hồ sơ cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh.
 • Sau khi có thông báo thuế, người nhận sang tên sổ đỏ thừa kế nộp các nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế(trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp thuế).
 • Người sang tên sổ đỏ thừa kế nộp biên lai thu thuế, lệ phí trước bạn cho cơ quan quản lý nhà ở để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở.

Thời gian thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ thừa kế là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

thủ tục sang tên sổ đỏ thừa kế

Trên đây là thủ tục sang tên sổ đỏ thừa kế để các tổ chức cá nhân tham khảo.

Gọi Ngay!