Home / Dịch vụ doanh nghiệp / THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY KIỂM TOÁN

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY KIỂM TOÁN

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY KIỂM TOÁN

Kiểm toán là một trong những  ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. Để kinh doanh ngành nghề dịch vụ kiểm toán, cá nhân, tổ chức kinh doanh ngành nghề kiểm toán phải thành lập doanh nghiệp sau đó xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Các loại doanh nghiệp dưới đây được kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Công ty  hợp danh
 • Doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty kiểm toán

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty kiểm toán bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên ( đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên và công ty hợp danh)
 • Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân của thành viên công ty
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập công ty kiểm toán ( nếu người thực hiện thủ tục thành lập công ty kiểm toán không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty kiểm toán)

Người đại diện theo pháp luật của công ty kiểm toán hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty kiểm toán tới phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty có địa chỉ trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đăng ký thành lập công ty kiểm toán hợp lệ, Phòng đăng ký  kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty kiểm toán.

Con dấu của công ty  kiểm toán

Sau khi được cấp giấy chứng  nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty kiểm toán khắc con dấu và gửi thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty kiểm toán hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty kiểm toán.

0934562586

Một số quy định về xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Sau khi được phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận công ty, công ty kiểm toán cần làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định của Luật kiểm toán độc lập về thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán như sau:

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

Điều 21 Luật kiểm toán quy định về điều kiện cấp giấy chứng  nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên góp vốn;

– Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kiểm toán viên hành nghề;

– Bảo đảm vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;

– Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên hành nghề.

Công ty hợp danh khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên hợp danh;

– Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là kiểm toán viên hành nghề;

 1. Doanh nghiệp tư nhân khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó có chủ doanh nghiệp tư nhân;

– Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là Giám đốc.

Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đặt trụ sở chính;

– Có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh;

– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài không được giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam;

– Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam;

– Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải bảo đảm duy trì vốn không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ.

Trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán mà doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì phải làm thủ tục xóa ngành nghề kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

thế  nào  gì  tiếng  anh  nội  ngân  xây  dựng  bỏ  hiểu  biết  dễ  đặc  điểm  cpa  chọn  khó  khăn  gái  hội  tìm  hướng  kế  lương  tương  lai  ở  mỹ  mục  tiêu  nhà  nên  tâm  sự  triển  vọng  vất  vả  voz  đạo  đức  đuổi  đình  chuyên  -  acca  bài  luận  tập  bày  bậc  thuê  chuẩn  mực  ví  dụ  trích  dự  rủi  ro  2015  học  đâu  2017  lịch  thi  tiểu  môn  quốc  tế  tình  huống  vi  phạm  7  nguyên  tắc  phụ  thâm  niên  dẫn  thơ  ôn  vì  yếu  tố  ảnh  hưởng  lại

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán gồm có:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề;

– Hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian của các kiểm toán viên hành nghề;

– Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

– Các giấy tờ khác do Bộ Tài chính quy định.

Thẩm quyền và thời hạn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

– Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam; trường hợp từ chối, Bộ Tài chính phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán giải trình.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp ở Hà Nội trọn gói giá rẻ. Mở doanh nghiệp tại Quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Long Biên, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Nam Từ Liêm, Huyện Thanh Trì, Bắc Từ Liêm, Mê Linh, Hà Đông, Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức. đảm bảo uy tín chuyên nghiệp nhanh nhất.