Thủ tục thành lập công ty mua bán nợ

Thủ tục thành lập công ty mua bán nợ

Nợ xấu là một từ ngữ được đề cập rất nhiều trong thời gian gần đây. Các cá nhân, tổ chức khi đầu tư kinh doanh đều không muốn bị mắc nợ. Tuy nhiên, mua bán nợ lại được coi là một lĩnh vực kinh doanh mà các ngân hàng hay tổ chức tín dụng hướng đến. Mua bán nợ là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, muốn thành lập công ty mua bán nợ xấu, thành lập công ty quản lý nợ nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện thành lập công ty mua bán nợ. Luật Ngô Gia xin gửi đến các nhà đầu tư một số quy định về điều kiện thành lập công ty mua bán nợ, thủ tục thành lập công ty mua bán nợ để các nhà đầu tư đang có đề án thành lập công ty mua bán nợ xấu tham khảo.

thành lập công ty mua bán nợ thành lập công ty mua bán nợ tư nhân thành lập công ty mua bán nợ xấu điều kiện thành lập công ty mua bán nợ

  1. Điều kiện thành lập công ty mua bán nợ

– Doanh nghiệp phải có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, quy định nội dung về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phù hợp với quy định của Nghị định này.

– Doanh nghiệp phải đáp ứng quy định về mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu tương ứng theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp, doanh nghiệp thực hiện một số hoặc tất cả các hoạt động thì mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu cao nhât trong số các hoạt động mà doanh nghiệp thực hiện.

– Người quản lý của doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau: có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhận; là người quản lý hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, pháp luật, định giá tài sản hoặc mua bán nợ.

– Những người đã làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phái đáp ứng thêm điều kiện: Không là người quản lý của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong 03 năm trước liền kề.

Ngoài ra, doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ phải có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đồng. Các khoản nợ được mua bán phải có đầy đủ các yếu tố: không có thỏa thuận bằng văn bản về việc không được mua, bán khoản nợ; không được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm mua bán nợ, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận bảo đảm về việc bán nợ; bên mua nợ và bên nợ không phải là người có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Doanh nghiệp hoạt động mua bán nợ không được nhận cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó hoặc nhận bảo đảm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để được cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng khác nhằm mục đích mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo đảm.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ phải có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 500 tỷ đồng; đã hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ ít nhất 01 năm và mức doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ của năm liền kề trước năm thực hiện kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch tối thiểu là 500 tỷ đồng.

Trên đây là một số quy định về điều kiện thành lập công ty mua bán nợ để các cá nhân, tổ chức tham khảo.