Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn và tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tới quý khách, cách thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn.

thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cách thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn quy định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn điều lệ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, cá nhân, tổ chức có thể thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn được tiến hành như sau:

Cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn cần chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, bao gồm:

  • Giấy đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn;
  • Điều lệ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn;
  • Danh sách thành viên sáng lập công ty tnhh (mẫu danh sách thành viên sáng lập công ty tnhh có thể tham khảo tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);
  • Bản sao CMND của cá nhân là thành viên góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đối với thành viên góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn là tổ chức.
  • Hợp đồng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn với Luật Ngô Gia.

Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới quý khách dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Quý khách có nhu cầu thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn và cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn.

đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn mẫu danh sách thành viên sáng lập công ty tnhh góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sách hướng dẫn thành lập công ty danh sách thành viên sáng lập công ty cổ phần danh sách thành viên sáng lập công ty tnhh

Tag: thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thủ tục thành lập doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

One thought on “Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

  1. Danh sách thành viên sáng lập cty có cần thiết không says:

    Khi thành lập công ty cổ phần thì thay vì gọi là danh sách thành viên sáng lập công ty cổ phần sẽ là danh sách cổ đông
    Bạn có thể tham khảo thêm các sách hướng dẫn thành lập công ty

Comments are closed.