Home / Dịch vụ doanh nghiệp / THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Theo quy định của luật doanh nghiệp, mỗi một cá nhân chỉ có quyền đăng ký một hộ cá nhân trên phạm vi toàn quốc. Trường hợp, hộ kinh doanh cá thể muốn thay đổi địa chỉ kinh doanh thì phải tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của hộ kinh doanh như thế nào. Luật Ngô Gia xin hướng dẫn chủ hộ kinh doanh thủ tục thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh như sau:

Trường hợp 1: Hộ kinh doanh thay đổi địa chỉ trụ sở trong phạm vi quận huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký

Trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng  ký hộ kinh doanh theo mẫu;
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Văn bản chứng minh địa chỉ trụ sở thuộc quyền kinh doanh hợp pháp của hộ kinh doanh và được sử dụng đúng mục đích.
 • Văn bản ủy quyền của chủ hộ kinh doanh cho người thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký hộ kinh doanh.

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh ủy quyền nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh tới phòng đăng ký kinh doanh thuộc ủy ban nhân dân quận , huyện nơi hộ kinh doanh có địa chỉ trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ  hồ sơ thay đổi địa chỉ kinh doanh hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với địa chỉ trụ sở đã thay đổi tới hộ kinh doanh.

văn  cần  gì  tờ  chi  nhánh  hướng  dẫn  phép  đình  08  09  thuốc  phí  2017  business  address  tiếng  anh  yếu  tố  trọng  bia  bỏ  mang  trình  bà  trưng  môn  bài  con  dấu  đóng  xăng  dầu  cứu  xử  in  english  xí  sạch  hà  ngân  hàng  tphcm  hạch  toán  thế  nào  lợi  vàng  miếng  sjc  xác  cam  kết  hoàng  mai  nghệ  hải  tìm  online  bắc  giang  nai  quần  áo  đống  đa  chọn  quán  cà  phê  ăn  thanh  xuân  cấm  rượu  spa  2  1  sai  thời  trang  tốt  uống  đồ  đh  học  xuất  3  cùng  khôi  phục  bổ  sung  giải  tỏa  chỉnh  cục  vị  ra  tài  vinacomin  tâm  vnpt  thêm  đà  nẵng  ở  ba  google  map  đúng  đâu  mẫu  công  văn  gì  ty  chi  nhánh  cơ  quan  cách  qua  mạng  phép  đình  hóa  đơn  tỉnh  08  09  nhà  thuốc  phí  quyết  tên  2017  business  address  tiếng  anh  là  yếu  tố  trọng  diện  bia  bỏ  mang  trình  hai  bà  trưng  không  môn  bài  con  dấu  đóng  xăng  dầu  tra  cứu  xử  lý  danh  sách  in  english  xí  nước  sạch  thuê  hà  đông  ngân  hàng  tphcm  hạch  toán  chính  lập  thuận  lợi  trực  vàng  miếng  sjc  mới  cam  kết  hoàng  mai  ngoài  nghệ  hải  tìm  online  bắc  giang  đồng  nai  quần  áo  đống  đa  chọn  quán  cà  phê  ăn  thanh  xuân  cấm  rượu  spa  2  1  sai  thời  trang  tốt  uống  đồ  đh  học  xuất  3  biểu  cùng  khôi  phục  bổ  sung  giải  tỏa  điều  chỉnh  cục  quản  vị  ra  tài  trị  vinacomin  trung  tâm  vnpt  thêm  đà  nẵng  ở  ba  google  map  đâu

Trường hợp 2: Hộ kinh doanh thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh sang địa chỉ khác nơi hộ kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Để thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh sang địa chỉ khác nơi hộ kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận, chủ hộ kinh doanh cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh cá thể đã được cấp giấy chứng nhận

Chủ hộ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ chấm dứt hộ kinh doanh bao gồm:

-Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh theo mẫu;

-Bản gốc Giấy chứng nhận hộ kinh doanh;

-Văn bản xác nhận hoàn tất nghĩa vụ về thuế của chủ hộ kinh doanh

-Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục chấm dứt hộ kinh doanh (nếu cần)

Chủ hộ kinh doanh hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh tới phòng đăng ký kinh doanh nơi hộ kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận. Sau 03 làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng đã chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh lên hệ thống thông tin về  hộ kinh doanh.

văn  cần  gì  tờ  chi  nhánh  hướng  dẫn  phép  đình  08  09  thuốc  phí  2017  business  address  tiếng  anh  yếu  tố  trọng  bia  bỏ  mang  trình  bà  trưng  môn  bài  con  dấu  đóng  xăng  dầu  cứu  xử  in  english  xí  sạch  hà  ngân  hàng  tphcm  hạch  toán  thế  nào  lợi  vàng  miếng  sjc  xác  cam  kết  hoàng  mai  nghệ  hải  tìm  online  bắc  giang  nai  quần  áo  đống  đa  chọn  quán  cà  phê  ăn  thanh  xuân  cấm  rượu  spa  2  1  sai  thời  trang  tốt  uống  đồ  đh  học  xuất  3  cùng  khôi  phục  bổ  sung  giải  tỏa  chỉnh  cục  vị  ra  tài  vinacomin  tâm  vnpt  thêm  đà  nẵng  ở  ba  google  map  đúng  đâu  mẫu  công  văn  gì  ty  chi  nhánh  cơ  quan  cách  qua  mạng  phép  đình  hóa  đơn  tỉnh  08  09  nhà  thuốc  phí  quyết  tên  2017  business  address  tiếng  anh  là  yếu  tố  trọng  diện  bia  bỏ  mang  trình  hai  bà  trưng  không  môn  bài  con  dấu  đóng  xăng  dầu  tra  cứu  xử  lý  danh  sách  in  english  xí  nước  sạch  thuê  hà  đông  ngân  hàng  tphcm  hạch  toán  chính  lập  thuận  lợi  trực  vàng  miếng  sjc  mới  cam  kết  hoàng  mai  ngoài  nghệ  hải  tìm  online  bắc  giang  đồng  nai  quần  áo  đống  đa  chọn  quán  cà  phê  ăn  thanh  xuân  cấm  rượu  spa  2  1  sai  thời  trang  tốt  uống  đồ  đh  học  xuất  3  biểu  cùng  khôi  phục  bổ  sung  giải  tỏa  điều  chỉnh  cục  quản  vị  ra  tài  trị  vinacomin  trung  tâm  vnpt  thêm  đà  nẵng  ở  ba  google  map  đâu

Bước 2: Doanh nghiệp đăng ký hộ kinh doanh tại địa chỉ dự định chuyển đến

Chủ hộ kinh doanh chuẩn bị hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

-Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh theo mẫu;

-Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân của chủ hộ kinh doanh;

-Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Chủ hộ kinh doanh  hoặc người được ủy  quyền nộp  hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh  tới phòng đăng ký kinh doanhh quận, huyện nơi hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh dự định chuyển đến. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tới chủ hộ kinh  doanh cá thể.

Lưu ý: Sau khi thay đổi đại chỉ địa điểm của hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh cần thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế để nộp thuế cho hộ kinh doanh.

Dịch vụ thay đổi địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh

Để giúp các chủ hộ kinh doanh có thể tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh. Luật Ngô Gia xin gửi tới các hộ kinh doanh dịch vụ thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh. Các hộ kinh doanh có nhu cầu  thay đổi địa chỉ hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi  địa chỉ địa điểm kinh doanh.

0934562586

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp ở Hà Nội trọn gói giá rẻ. Mở doanh nghiệp tại Quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Long Biên, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Nam Từ Liêm, Huyện Thanh Trì, Bắc Từ Liêm, Mê Linh, Hà Đông, Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức. đảm bảo uy tín chuyên nghiệp nhanh nhất.