Home / Tổng hợp / Thủ tục thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh

Thủ tục thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh

Thủ tục thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh

Theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, mỗi một cá nhân chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trên phạm vi cả nước, do đó khi chuyển địa điểm kinh doanh hộ cá thể, hộ cá thể phải thực hiện thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh hộ cá thể. Khi chuyển địa điểm kinh doanh hộ cá thể có hai trường hợp xảy ra. Một là, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh hộ cá thể sang địa chỉ khác nhưng cùng quận với địa điểm hộ cá thể đã đăng ký kinh doanh trước đó. Trường hợp thứ hai là cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh hộ cá thể sang địa điểm khác quận nơi hộ kinh doanh đã đăng ký địa điểm kinh doanh.

ho kinh doanh

Thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh hộ cá thể cùng quận

Khi thay đổi địa điểm kinh doanh hộ kinh doanh cùng quận, hộ cá thể làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh. Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh bao gồm:

-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh; mẫu thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại thông tư 20/2015/TT-BKHDT

-Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh được nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi cá nhân muốn chuyển địa điểm kinh doanh hộ cá thể trong phạm vi quận, huyện.

ho kinh doanh

Thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh hộ cá thể khác quận

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể có địa điểm kinh doanh. Do đó, khi chuyển địa điểm kinh doanh hộ cá thể sang quận khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký hộ kinh doanh, cá nhân không làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh mà tiến hành thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh hộ cá thể. Để chuyển địa điểm kinh doanh hộ cá thể khác quận trước hết, hộ cá thể phải làm thủ tục hủy giấy phép kinh doanh hộ cá thể. Hồ sơ để thực hiện thủ tục trả giấy phép kinh doanh hộ kinh doanh cá thể bao gồm:

-Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh;

-Giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể mà hộ kinh doanh đã được cấp

Sau khi thực hiện xong thủ tục trả giấy phép kinh doanh hộ kinh doanh cá thể, cá nhân tiến hành thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh dự định chuyển đến. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

-Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

-Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của chủ hộ kinh doanh

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày cá nhân nộp đủ hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ, cá nhân sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới.

 

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

Luật Ngô Gia xin cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh tới các hộ kinh doanh đang có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh. Các hộ kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh.

0934562586

Gọi Ngay!