Home / Tổng hợp / Thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh

Thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh

Thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh

Địa chỉ kinh doanh là một trong những nội dung quan trọng của công ty. Địa chỉ kinh doanh là nơi công ty tiến hành những hoạt động kinh doanh, giao dịch với khách hàng, khi công ty muốn phát hành hóa đơn, cơ quan thuế cũng sẽ kiểm tra địa chỉ kinh doanh để xác nhận công ty có kinh doanh đúng địa chỉ kinh doanh đã đăng ký, địa chỉ kinh doanh của công ty có thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp của công ty hay không để chấp thuận cho công ty phát hành hóa đơn.

Chính vì tầm quan trọng đó của địa chỉ kinh doanh nên các doanh nghiệp khi thành lập công ty hoặc chuyển đổi địa chỉ kinh doanh cần lựa chọn địa điểm kinh doanh rõ ràng, ổn định để hạn chế việc phải thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh. Thay đổi địa chỉ kinh doanh cần thủ tục gì, khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dù là thay đổi địa chỉ kinh doanh cùng quận hay thay đổi địa chỉ kinh doanh khác quận thì doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục xin thay đổi địa chỉ kinh doanh.

dia chi

Thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh cùng quận và thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh khác quận khác nhau ở chỗ thủ tục thuế khi thay đổi địa chỉ kinh doanh. Khi thay đổi địa chỉ kinh doanh khác quận, doanh nghiệp phải làm thủ tục chốt thuế với cơ quan quản lý thuế sau đó mới thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp nộp mẫu 08 thay đổi địa chỉ kinh doanh hay thường được gọi là mẫu công văn thay đổi địa chỉ kinh doanh để thực hiện thủ tục thuế khi thay đổi địa chỉ kinh doanh

Hồ sơ thay đổi địa chỉ kinh doanh

Khi thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ kinh doanh bao gồm:

– Thông báo thay đổi địa chỉ kinh doanh, mẫu thông báo thay đổi địa chỉ kinh doanh doanh nghiệp có thể tham khảo tại thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi địa chỉ kinh doanh công ty tnhh.

dia chi

Sau khi hoàn thành xong thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh trên hóa đơn để có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp trước khi doanh nghiệp tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới quý công ty dịch vụ thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh. Các doanh nghiệp không biết tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh như thế nào hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được hướng dẫn thay đổi địa chỉ kinh doanh và cung cấp dịch vụ thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh.0934562586

Gọi Ngay!