Home / Tổng hợp / Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh

Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh

Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh

Tôi được biết khi thay đổi địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh. Khi thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp có phải làm công văn thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh hay không, có thể lấy mẫu thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh ở đâu. Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh cùng quận và thủ tục thay đổi địa điểm điểm kinh doanh khác quận có gì khác nhau. Luật Ngô Gia có thể hướng dẫn tôi các thủ tục khi thay đổi địa điểm kinh doanh, hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh gồm những gì hay không?

dia diem

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Luật Ngô Gia, chúng tôi chia sẻ các thủ tục khi thay đổi địa điểm kinh doanh tới doanh nghiệp như sau:

Sau khi doanh nghiệp quyết định thay đổi địa điểm kinh doanh sang địa chỉ khác, doanh nghiệp phải gửi công văn thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở hoặc có chi nhánh. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa điểm kinh doanh cùng quận, doanh nghiệp không cần gửi mẫu 09 thay đổi địa điểm kinh doanh tới cơ quan thuế, trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận, doanh nghiệp phải gửi mẫu 09 thay đổi địa điểm kinh doanh tới cơ quan thuế trước khi tiến hành thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh, bao gồm:

-Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-13, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

-Giấy ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh

Khi nhận được hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh, nếu hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh. Trường hợp hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cùng Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh.

Dịch vụ thay đổi địa điểm kinh doanh

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới quý doanh nghiệp dịch vụ thay đổi địa điểm kinh doanh. Các doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi địa điểm kinh doanh nhưng chưa biết chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh và tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh như thế nào hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi địa điểm kinh doanh.

0934562586