Home / Dịch vụ / Thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh là một thủ tục mà rất nhiều doanh nghiệp phải tiến hành để phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Vì trong quá trình tiến hành hoạt động kinh doanh có rất nhiều trường hợp doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh. Một số trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh đó là:

Thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

-Đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh do thay đổi tên công ty;

– Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh khi thay đổi trụ sở công ty;

– Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;

– Đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh khi thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên/ cổ đông góp vốn vào công ty;

– Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh khi thay đổi vốn như tăng vốn hoặc giảm vốn điều lệ;

– Đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh khi công ty thay đổi số điện thoại trong đăng ký kinh doanh, cập nhật, bổ sung website, email, số fax

– Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh khi công ty đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.

Để thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh gửi tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở để thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh. Hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh tùy thuộc vào từng nội dung thay đổi của doanh nghiệp, thông thường hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ bao gồm:

Thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

-Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh;

– Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty(tùy từng trường hợp);

– Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên, công ty hợp danh. Biên bản họp hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty tư nhân, công ty tnhh 1 thành viên về việc đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh.

– Quyết định của của Hội đồng thành viên đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên, công ty hợp danh. Biên bản họp hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty tư nhân, công ty tnhh 1 thành viên về việc đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh.

– Bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu của thành viên, cổ đông công ty(nếu cần).

DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Luật Ngô Gia xin cung cấp dịch vụ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh tới quý doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.

0934562586

Gọi Ngay!