Home / Tổng hợp / Thủ tục thay đổi giấy phép văn phòng đại diện

Thủ tục thay đổi giấy phép văn phòng đại diện

Thủ tục thay đổi giấy phép văn phòng đại diện

Thay đổi giấy phép văn phòng đại diện là một trong những thủ tục thay đổi giấy phép văn phòng đại diện khi văn phòng đại diện có sự thay đổi nội dung như thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, thay đổi tên văn phòng đại diện, thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện. Ngoài ra đối với những văn phòng đại diện có thời hạn hoạt động trong giấy phép nếu muốn gia hạn giấy phép văn phòng đại diện thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép văn phòng đại diện. Luật Ngô Gia xin chia sẻ quy định về thủ tục thay đổi giấy phép văn phòng đại diện như sau:

Thủ tục thay đổi giấy phép văn phòng đại diện

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện

Trường hợp văn phòng đại diện thay đổi địa chỉ trụ sở sang quận khác, văn phòng đại diện phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế trước khi thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép văn phòng đại diện với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trường hợp chuyển trụ sở văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi văn phòng đại diện đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện dự định chuyển đến.

Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh văn phòng đại diện dự định chuyển đến trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi giấy phép băn phòng đại diện, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây văn phòng đại diện đặt trụ sở.

thủ tục gia hạn giấy phép văn phòng đại diện

Thủ tục thay đổi giấy phép văn phòng đại diện khi văn phòng đại diện thay đổi tên, thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện

Doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi giấy phép văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện. Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp về thay đổi giấy phép văn phòng đại diện, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi giấy phép văn phòng đại diện, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thay đổi giấy phép văn phòng đại diện hợp lệ. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi giấy phép văn phòng đại diện văn phòng đại diện. Thủ tục gia hạn giấy phép văn phòng đại diện cũng được thực hiện tương tự như trên.

Dịch vụ thay đổi giấy phép văn phòng đại diện

Luật Ngô Gia xin gửi tới quý doanh nghiệp dịch vụ thay đổi giấy phép văn phòng đại diện. Các doanh nghiệp có nhu cầu tiến hành thủ tục thay đổi giấy phép văn phòng đại diện và thủ tục gia hạn giấy phép văn phòng đại diện hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được cung cấp dịch vụ thay đổi giấy phép văn phòng đại diện.

0934562586

Gọi Ngay!