Home / Tổng hợp / Thủ tục thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh

Thủ tục thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh

THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh 2015 sẽ được thực hiện theo luật thay đổi giấy phép kinh doanh đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh. Kể từ ngày 1/7/2015, luật thay đổi giấy phép kinh doanh là luật doanh nghiệp 2014, do đó khi thay đổi giấy phép kinh doanh 2015 từ ngày 1/7 các doanh nghiệp sẽ thực hiện theo luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nghị định 78/2015/NĐ-CP đã quy định về thay đổi giấy phép kinh doanh cụ thể  là thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh công ty tnhh, thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần, thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh của công ty tư nhân. Doanh nghiệp muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là công ty cổ phần, công ty tnhh hay công ty tư nhân cần làm hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh tương ứng với quy định với loại hình doanh nghiệp đó. Luật Ngô Gia xin tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh, hướng dẫn thay đổi giấy phép kinh doanh cũng như cách thay đổi giấy phép kinh doanh.

  • Các thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

Để biết các thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh thì trước hết, doanh nghiệp cần biết khi nào thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục xin thay đổi giấy phép kinh doanh khi có sự thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh như: thay đổi địa chỉ trong giấy phép kinh doanh thì doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ giấy phép kinh doanh; nếu thay đổi ngành nghề kinh doanh thì doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh…..Khi nào cần thay đổi giấy phép kinh doanh liên quan đến nội dung nào thì doanh nghiệp thực hiện thủ tục hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh. Thời hạn thay đổi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp là 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp có sự thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh. Nếu quá thời hạn thay đổi giấy phép kinh doanh nêu trên mà doanh nghiệp không thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Thủ tục thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh

  • Thủ tục hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh

Quy định về thay đổi giấy phép kinh doanh trong các trường hợp cụ thể được quy định từ Điều 40 đến điều 55 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Khi thay đổi nội dung trong giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh đã được quy định đối với từng trường hợp thay đổi nội dung trong giấy phép kinh doanh. Biểu mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp tham khảo tại thông tư 20/2015 hoặc liên hệ với Luật Ngô Gia để được cung cấp biểu mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh. Nếu như trước đây mẫu đề nghị thay đổi giấy phép kinh doanh được gọi là đơn xin thay đổi giấy phép kinh doanh hay công văn thay đổi giấy phép kinh doanh. Theo luật thay đổi giấy phép kinh doanh được gọi là mẫu đề nghị thay đổi giấy phép kinh doanh. Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện các bước thay đổi giấy phép kinh doanh như sau:

  • Các bước thay đổi giấy phép kinh doanh

Thủ tục thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh được thực hiện theo quy trình thay đổi giấy phép kinh doanh như sau. Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh tới phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở. Sau khi nhận hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo bổ sung hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh tới doanh nghiệp. Trường hợp thủ tục hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy xác nhận đã thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh. Thời gian thay đổi giấy phép kinh doanh là 03 ngày làm việc. Trước đây, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh trực tiếp hoặc thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh qua mạng. Hiện tại, doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh qua mạng.  Các doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thường thực hiện thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh như: thay đổi số cmnd trên giấy phép kinh doanh, thay đổi số điện thoại trên giấy phép kinh doanh. Kèm thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nộp thêm thông báo thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh khi thay đổi số cmnd trên giấy phép kinh doanh, thay đổi số điện thoại trên giấy phép kinh doanh.

Doanh nghiệp phải nộp chi phí thay đổi giấy phép kinh doanh bao gồm: lệ phí thay đổi giấy phép kinh doanh và phí làm lại con dấu trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh cần phải làm lại con dấu.

Thủ tục thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh

  • Thủ tục sau khi thay đổi giấy phép kinh doanh

Trước đây, sau khi thực hiện xong thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp mẫu thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh đó là mẫu 08 thay đổi giấy phép kinh doanh. Hiện tại, doanh nghiệp chỉ cần mẫu 08 thay đổi giấy phép kinh doanh khi thay đổi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp sang quận khác với nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Rất nhiều doanh nghiệp đang băn khoăn thay đổi giấy phép kinh doanh có phải đăng báo hay không . Theo quy định trước đây thay đổi giấy phép kinh doanh có phải đăng báo trong 3 số liên tiếp. Hiện tại doanh nghiệp phải đăng bố cáo thay đổi giấy phép kinh doanh.

  DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

Luật Ngô Gia xin cung cấp dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tới các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nhưng biết cách thay đổi giấy phép kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được hướng dẫn thay đổi giấy phép kinh doanh và cung cấp dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh.

0934562586

Gọi Ngay!