Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Thủ tục thay đổi tên địa điểm kinh doanh

Thủ tục thay đổi tên địa điểm kinh doanh

Thủ tục thay đổi tên địa điểm kinh doanh

Thay đổi tên địa điểm kinh doanh là một trong những nội dung của thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp muốn thay đổi tên địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thay đổi tên địa điểm kinh doanh như sau:

dia diem

Hồ sơ thay đổi tên địa điểm kinh doanh bao gồm:

-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của địa điểm kinh doanh;

-Giấy ủy quyền cho người đi thực hiện thủ tục thay đổi tên địa điểm kinh doanh

Sau 03 ngày nộp đủ hồ sơ thay đổi tên địa điểm kinh doanh hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy xác nhận thay đổi tên địa điểm kinh doanh.

Dịch vụ thay đổi tên địa điểm kinh doanh

Các doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi tên địa điểm kinh doanh nhưng chưa biết chưa tiến hành thủ tục thay đổi tên địa điểm kinh doanh như thế nào. Doanh nghiệp hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi tên địa điểm kinh doanh.

0934562586

Gọi Ngay!