Home / Tổng hợp / Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh

Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh

Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh

  1. Thành viên công ty hợp danh

Thành viên công ty hợp danh bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.

Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn:

– Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

– Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh

  1. Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh

Điều 42 Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký thay đổi thành viên hợp danh như sau:

Trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh, tiếp nhận thành viên hợp danh mới công ty hợp danh gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

– Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú của thành viên hợp danh mới, của thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh;

– Chữ ký của tất cả thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh;

– Những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Kèm theo Thông báo phải có bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên hợp danh mới.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trên đây là thủ tục thay đổi thành viên hợp danh để công ty hợp danh tham khảo khi có nhu cầu thay đổi thành viên hợp danh của công ty.

Quý khách hay liên hệ với dịch vụ doanh nghiệp 247(dvdn247.net), gặp Ms. Hà  Đt: 0934.562.586 để được tư vấn chi tiết về thủ tục thay đổi thành viên hợp danh.