Home / Tổng hợp / Thủ tục thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

  1. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân tăng, giảm vốn đầu tư đãđăng ký

Chủ doanh nghiệp tư nhân phải gửi Thông báo về việc thay đổi vốn đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Nội dung Thông báo gồm:

– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

–  Mức vốn đầu tư đã đăng ký, mức vốn đăng ký thay đổi và thời điểm thay đổi vốn đầu tư;

–  Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Thủ tục thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

  1. Thủ tục thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

– Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin về vốn đầu tư của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Trân đây là thủ tục thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân để doanh nghiệp tư nhân tham khảo khi có nhu cầu thay đổi vốn đầu tư. Dịch vụ doanh nghiệp 247 xin cung cấp dịch vụ thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân uy tín, giá rẻ.Quý khách hay liên hệ với dịch vụ doanh nghiệp 247(dvdn247.net), gặp Ms.Hà  Đt: 0934.562.586 để được tư vấn chi tiết về dịch vụ thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.