Home / Tổng hợp / Thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh

Thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh

Thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là một trong những nơi để doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể đăng ký địa điểm kinh doanh tại nhiều nơi trong phạm vi cùng tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở. Luật Ngô Gia xin chia sẻ tới quý doanh nghiệp một số quy định về địa điểm đăng ký kinh doanh và quy định về đăng ký địa điểm kinh doanh.

Quy định về địa điểm đăng ký kinh doanh:

-Tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Phần tên riêng trong địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

-Địa điểm đặt trụ sở kinh doanh phải rõ ràng, cụ thể.

-Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

dia diem

Quy định về đăng ký địa điểm kinh doanh:

Để đăng ký địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục đăng ký lập địa điểm kinh doanh hay còn gọi là thủ tục thông báo thành lập địa điểm kinh doanh. Hồ sơ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh như sau:

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh. Mẫu thông báo đăng ký địa điểm kinh doanh được quy định tại thông tư 20/2015/TT/BKHHĐT.  Nội dung thông báo đăng ký địa điểm kinh doanh gồm: Mã số doanh nghiệp; Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở); Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh; Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh; Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu địa điểm kinh doanh; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Hồ sơ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh được nộp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc chi nhánh. Doanh nghiệp cũng có thể đăng ký địa điểm kinh doanh qua mạng.

Khi nhận được hồ sơ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số địa điểm kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Dịch vụ thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Luật Ngô Gia xin gửi tới quý doanh nghiệp dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký lập địa điểm kinh doanh. Quý khách có nhu cầu thực hiện thủ tục đăng ký lập địa điểm kinh doanh nhưng chưa biết mẫu đăng ký lập địa điểm kinh doanh, chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh như thế nào hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh.

0934562586