Home / Tổng hợp / Thủ tục xin giấy phép kinh doanh hộ gia đình

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh hộ gia đình

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh hộ gia đình

Đăng ký giấy phép kinh doanh hộ gia đình hay đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể là một nhu cầu mà các cá nhân, hộ gia đình cần thực hiện khi có nhu cầu kinh doanh theo hình thức hộ cá thể. Luật Ngô Gia xin hướng dẫn thủ tục đăng ký giấy phép hộ kinh doanh và chia sẻ một số quy định về các ngành nghề đăng ký kinh doanh hộ cá thể, vốn đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh tới các cá nhân, hộ gia đình đang có nhu cầu đăng ký giấy phép hộ kinh doanh.

Một số quy định về đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể:

Ngành nghề đăng ký kinh doanh hộ cá thể:

Không giống như ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp phải đăng ký theo các mã ngành nghề kinh doanh theo quy đinh. Ngành nghề đăng ký kinh doanh hộ cá thể rộng hơn, hộ cá thể có thể đăng ký kinh doanh tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Khi đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể, cá nhân, hộ gia đình có thể đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh.

Vốn đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh:

Vốn đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh là số tiền mà hộ kinh doanh cá thể bỏ ra để đầu tư kinh doanh. Vốn đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh do hộ kinh doanh quyết định phù hợp với mục đích kinh doanh. Theo quy định của pháp luật, chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

Đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể ở đâu:

Đăng ký giấy phép kinh doanh hộ gia đình được tiến hành tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi hộ gia đình có địa điểm kinh doanh. Mỗi cá nhân chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh cá thể trên phạm vi cả nước.

Đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể cần gì:

Để thực hiện thủ tục thủ tục xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể, cá nhân, hộ gia đình cần chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể để nộp tới cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể bao gồm:

-Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể;

-Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của các thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh cá thể.

Cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể tới phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh có địa chỉ trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đu hồ sơ xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể hợp lệ. Cá nhân, hộ gia đình sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể.

Mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể được quy định tại Thông tư 20/2015/TT-BKHHĐT

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Luật Ngô Gia xin gửi tới các cá nhân, hộ gia đình dịch vụ làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể. Các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể.

0934562586

Tag: thành lập công ty hộ gia đình, thành lập công ty gia đình

Gọi Ngay!