Home / Tổng hợp / Tìm hiểu vốn điều lệ để thành lập công ty

Tìm hiểu vốn điều lệ để thành lập công ty

Vốn điều lệ công ty là gì?

Vốn điều lệ công ty là tổng số vốn do các thành viên hoặc cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty.

Vốn pháp định là gì?

Vốn pháp định công ty là mức vốn tối thiểu mà doanh nghiệp phải có đủ theo quy định của pháp luật đối với ngành kinh doanh có điều kiện tương ứng về vốn để thành lập công ty.

Vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập công ty là bao nhiêu

Số vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp chỉ đăng ký vốn điều lệ chỉ 1.000.000 VNĐ

Dưới đây là 1 số ví dụ vốn điều lệ tối thiểu để thành lập công ty mới

Ngân hàng thương mại nhà nước 3000 tỷ VNĐ

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 15 triệu USD

Công ty tài chính 500 tỷ VNĐ

Kinh doanh BĐS 20 tỷ VNĐ

Dịch vụ đòi nợ 2 tỷ VNĐ

Dịch vụ bảo vệ 2 tỷ VNĐ

Dịch vụ xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài 5 tỷ VNĐ

Sau khi đã nắm rõ các định nghĩa này, bạn hoàn toàn có thể thống nhất số vốn cần góp cho các thành viên sáng lập (cổ đông)

Gọi Ngay!