Home / Tổng hợp / Tư nhân có thể thành lập công ty dịch vụ truyền tải điện

Tư nhân có thể thành lập công ty dịch vụ truyền tải điện

Tin vui đối với cá nhân muốn thành lập công ty dịch vụ truyền tải điện đó là vào tháng 10/2016. chủ tịch HĐTV của tập đoàn điện lực EVN chia sẻ EVN đang nỗ lực để sớm đạt được lộ trình rằng cá nhân hoàn toàn có thể thành lập công ty dịch vụ truyền tải điện

dịch vụ thành lập công ty dịch vụ truyền tải điện
Việc cổ phần hóa các tổng công ty phát điện số 1,2,3 sẽ là bước tiền để để tạo nên một nền kinh tế thị trường trong điện lực. Đây là bước đệm cho quá trình thực hiện các công ty khác có thể tham gia vào dịch vụ truyền tải điện. Các công ty tham gia dịch vụ truyền tải điện hoàn toàn có thể mua điện từ thị trường phát điện, và phân phối lại cho các cơ sở bán lẻ điện.
Việc cạnh tranh này sẽ giúp cho ngành công nghiệp điện lực trở nên chuyên nghiệp hóa hơn, khi mà người sử dụng điện có thể không mua điện của tổng công ty nếu cảm thấy không hài lòng về giá và chất lượng, và có thể lựa chọn cơ sở bán điện có dịch vụ cạnh tranh hoặc giảm giá thành.
Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi 1 ngày EVNNPT (công ty truyền tải điện) thực hiện bước chuyển mình để có thể cạnh tranh với các công ty mới thành lập cung cấp dịch vụ truyền tải điện, vào 1 ngày không xa

Gọi Ngay!