Home / Tư vấn pháp lý / Tư vấn điều kiện cấp giấy phép thành lập công ty quản lý quỹ

Tư vấn điều kiện cấp giấy phép thành lập công ty quản lý quỹ

Câu hỏi : chúng tôi muốn thành lập một công ty quản lý quỹ, nhưng vẫn còn rất nhiều băn khoăn về điều kiện để được cấp giấy phép thành lập, nay chúng tôi muốn được tổng đài dvdn247 tư vấn giúp chúng tôi về điều kiện để được cấp giấy phép thành lập công ty quản lý quỹ: từ yếu tố trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, vốn, nhân sự, cũng như những yêu cầu về cổ đông và người góp vốn. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn

Tư vấn điều kiện cấp giấy phép thành lập công ty quản lý quỹ

Trả lời câu hỏi Tư vấn điều kiện cấp giấy phép thành lập công ty quản lý quỹ

căn cứ vào Điều 11 Nghị định số 86/2016/NĐ-CP:

việc được cấp phép thành lập công ty quản lý quỹ cần những điều kiện sau đây:

1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị:

Đáp ứng các Điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này.

2. Điều kiện về vốn:

Vốn đã góp tại thời Điểm thành lập công ty tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định tại Khoản 3 Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

3. Điều kiện về nhân sự:

Có danh sách dự kiến về nhân sự công ty, trong đó có tối thiểu 05 nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ. Có Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ (nếu có) và phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) Quy định tại Điểm a, d và đ Khoản 3 Điều 5 Nghị định này;

b) Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm tại các bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong các doanh nghiệp khác;

c) Có Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ hoặc có một trong các văn bằng, chứng chỉ quốc tế sau:

Chứng chỉ hành nghề quản lý tài sản tại các quốc gia là thành viên của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD); hoặc

Đã thi đạt chứng chỉ quốc tế về phân tích đầu tư CFA bậc II (Chartered Financial Analyst level II), hoặc CIIA bậc II (Certified International Investment Analyst – Final level);

d) Trừ trường hợp được giao quản lý, Điều hành tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư từ quỹ, khách hàng ủy thác, người hành nghề chứng khoán không được kiêm nhiệm là nhân viên chính thức của các tổ chức kinh tế khác.

4. Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn:

Cơ cấu cổ đông, Điều kiện thành viên góp vốn đáp ứng các quy định tại Khoản 5, 6, 8 và 10 Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP, quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Khoản 21 và 24 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP và phải đảm bảo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 5 Nghị định này. Trường hợp công ty quản lý quỹ được tổ chức dưới loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán hoặc tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định tại Điều 4 Nghị định này.