Tư vấn luật dân sự

tư vấn pháp luật dân sự tư vấn luật dân sự

Mỗi một cá nhân trong xã hội ngay từ khi sinh ra đã gắn với quyền lợi và nghĩa vụ của luật dân sự. Nhằm mục đích tư vấn các quyền và nghĩa vụ đương nhiên của các cá nhân. Chúng tôi đã thiết lập tổng đài tư vấn luật dân sự qua điện thoại.

Với đội ngũ tư vấn viên và ban cố vấn có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn luật dân sự, đảm bảo sẽ giải quyết vấn đề của khách hàng một cách hiệu quả trên tinh thần pháp luật

tư vấn pháp luật dân sự tư vấn luật dân sự

Các lĩnh vực tư vấn pháp luật dân sự bao gồm:

 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến năng lực hành vi dân sự theo luật dân sự: năng lực hành vi của người chưa thành niên, người thành niên, người không có năng lực, người mất năng lực hành vi dân sự
 • Tư vấn luật dân sự quyền nhân thân: tư vấn quyền nhân thân cơ bản, tư vấn thay đổi họ tên, khai sinh, quyền kết hôn, quyền tự do kinh doanh…
 • Tư vấn về nơi cư trú theo quy định của pháp luật dân sự
 • Tư vấn các vấn đề về giám hộ như: điều kiện trở thành người giám hộ, người giám hộ đương nhiên, hướng dẫn thay đổi người giám hộ…
 • Tư vấn pháp luật dân sự về các vấn đề pháp nhân.
 • Tư vấn trách nhiệm dân sự của hộ gia đình
 • Tư vấn giao dịch dân sự: hướng dẫn cách thực hiện giao dịch dân sự sao cho có hiệu lực, giải đáp các hình thức giao dịch dân sự, khi nào thì giao dịch dân sự vô hiệu…
 • Tư vấn về người đại diện theo pháp luật, thời hạn, thời hiệu
 • Tư vấn hướng dẫn bảo vệ quyền sở hữu.
 • Tư vấn các nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự
 • Tư vấn các hợp đồng dân sự: giải đáp về hợp đồng dân sự vô hiệu, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng dân sự.
 • Tư vấn hợp đồng mua bán tài sản: giải đáp quy định, thời hạn thực hiện, trách nhiệm khi giao dịch không đúng số lượng và không đúng chất lượng, thực hiện nghĩa vụ hoàn lại tiền cho bên mua
 • Tư vấn cách thực hiện hợp đồng mua bán nhà theo quy định của luật dân sự: bao hồm quyền và nghĩa vụ của bên mua và bên bán, thủ tục giao dịch nhà ở chặt chẽ
 • Tư vấn hợp đồng trao đổi tài sản, vay tài sản, thuê tài sản, mượn tài sản, tặng cho tài sản.
 • Tư vấn hợp đồng dịch vụ, vận chuyển, gia công, bảo hiểm, ủy quyền,
 • Tư vấn bồi thường thiệt hại khi xảy ra va chạm.
 • Tư vấn thừa kế: thừa kế cá nhân, hàng thừa kế, người quản lý di sản…
 • Tư vấn di chúc: có cần công chứng hay không, di chúc miệng, di chúc hợp pháp, người làm chứng di chúc, di chúc có hiệu lực hay không.
 • Tư vấn quyền tác giả: quyền đồng tác giả, chủ sở hữu, các vấn đề liên quan đến quyền tác giả.
 • Tư vấn quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Chúng tôi tự hào khi là địa chỉ tin cậy của khách hàng khi cần được tư vấn pháp luật dân sự