Home / Tổng đài tư vấn luật / Tư vấn luật đấu thầu

Tư vấn luật đấu thầu

Bạn đang có ý định trở thành một nhà thầu hoặc đã là một nhà thầu nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn về luật đấu thầu. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn luật đấu thầu mới nhất

tư vấn luật đấu thầu tư vấn pháp luật đấu thầu

Tổng đài tư vấn luật đấu thầu của chúng tôi thực hiện tư vấn toàn bộ vấn đề liên quan đến luật đấu thầu như sau:

 • Tư vấn các yêu cầu về tư các hợp lệ của nhà thầu
 • Tư vấn các ưu đãi khi lựa chọn nhà thầu: số lượng lao động nữ giới, lao động khuyết tật…
 • Tư vấn các khái niệm về hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu…
 • Tư vấn luật đấu thầu liên quan đến phương thức lựa chọn nhà thầu: phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ.
 • Tư vấn về quy trình lựa chọn nhà thầu
 • Tư vấn khái niệm các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Tư vấn các loại hợp đồng trong đấu thầu: hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian.
 • Tư vấn hồ sơ hợp đồng đấu thầu bao gồm những gì
 • Tư vấn các nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng
 • Tư vấn trách nhiệm của nhà thầu, bên mời thầu…
 • Tư vấn các hành vi bị cấm trong đấu thầu

Tổng đài tư vấn luật đấu thầu sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho khách hàng. Đồng thời chúng tôi sẽ bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của quý khách

Quý khách có thể lưu số điện thoại tư vấn pháp luật vào danh bạ, để có thể được tư vấn pháp luật qua điện thoại khi cần thiết

Gọi Ngay!