Home / Tổng đài tư vấn luật / Tư vấn luật hôn nhân gia đình

Tư vấn luật hôn nhân gia đình

Pháp luật hôn nhân gia đình có định nghĩa quyền và nghĩa vụ của rất nhiều đối tượng chịu ảnh hưởng. Với mục đích giải đáp kiến thức luật hôn nhân gia đình. Chúng tôi đã thiết lập số máy tổng đài tư vấn luật hôn nhân gia đình mà qua đó bạn sẽ được tư vấn pháp luật gia đình bởi đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm trong cả kiến thức và thực nghiệm của lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

tư vấn luật hôn nhân gia đình tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình

Tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình tư vấn mọi vấn đề liên quan đến luật hôn nhân và gia đình như:

 • Tư vấn định nghĩa các vấn đề về kết hôn, tảo hôn, cản trở kết hôn, kết hôn giả tạo
 • Tư vấn về mang thai hộ theo mục đích pháp luật theo quy định của luật hôn nhân và gia đình
 • Tư vấn luật hôn nhân và điều kiện kết hôn, hướng dẫn đăng ký kết hôn, giải quyết kết hôn trái pháp luật
 • Tư vấn phân chia tài sản với các cặp sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ nhân thân của vợ và chồng
 • Tư vấn về đại diện vợ chồng trong kinh doanh
 • Tư vấn về tài sản chung và tài sản riêng trong quan hệ vợ chồng
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến chấm dứt hôn nhân: tư vấn ly hôn, hướng dẫn thủ tục và cách thực hiện ly hôn, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với con sau ly hôn, giải đáp về chia tài sản khi ly hôn,
 • Tư vấn nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình.
 • Tư vấn hướng dẫn thủ tục của hôn nhân có yếu tố nước ngoài: kết hôn, ly hôn, xác định cha mẹ con và cấp dưỡng có yếu tố nước ngoài.
 • Giải đáp các vấn đề khác, và cách xử lý hợp lý nhất.

Chúng tôi tự hào khi là địa chỉ tin cậy của khách hàng khi cần được Tư vấn luật hôn nhân gia đình

Gọi Ngay!