Home / Tổng đài tư vấn luật / Tư vấn luật sở hữu trí tuệ

Tư vấn luật sở hữu trí tuệ

Việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ vẫn chưa được coi trọng ở Việt Nam. và có một số trường hợp không nhỏ đã và đang vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà không hề hay biết như trường hợp quyền sở hữu giống cây trồng. Chỉ đến khi có tranh chấp và khiếu kiện thì người vi phạm mới biết rằng có tồn tại quy định đó. Để nâng cao hiểu biết về quy định cũng như quyền và trách nhiệm của mọi người trong luật sơ hữu trí tuệ. Chúng tôi đã thiết lập đầu số tổng đài tư vấn luật sở hữu trí tuệ nói riêng và tổng đài tư vấn pháp luật nói chung.

tư vấn luật sở hữu trí tuệ tư vấn sở hữu trí tuệ

Tổng đài tư vấn luật sở hữu trí tuệ của chúng tôi thực hiện tư vấn toàn bộ vấn đề liên quan đến luật sở hữu trí tuệ như sau:

 • Tư vấn giới hạn của quyền sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn các chính sách của nhà nước trong sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn quyền và trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn khái niệm quyền tác giả, quyền liên quan
 • Tư vấn điều kiện được bảo vệ bởi quyền tác giả, những loại hình được và không được bảo vệ bởi quyền tác giả
 • Tư vấn điều kiện được bảo vệ bởi quyền liên quan, những đối tượng được bảo vệ bởi quyền liên quan
 • Tư vấn nội dung chi tiết của quyền tác giả và quyền liên quan: quyền nhân thân, quyền tài sản, quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, phần mềm tin học, tác phẩm văn học…
 • Tư vấn giải đáp về thời gian bảo hộ quyền tác giả, các hành vi được gọi là xâm phạm
 • Tư vấn nội dung của quyền liên quan: quyền người biểu diễn, quyền người phát sóng, thời hạn bảo hộ quyền liên quan…
 • Tư vấn những đối tượng có thể trở thành người có quyền tác giả, quyền liên quan
 • Tư vấn sở hữu trí tuệ về hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả và quyền liên quan
 • Tư vấn thủ tục và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan
 • Tư vấn sở hữu trí tuệ về các vấn đề khác…

Tổng đài tư vấn luật sở hữu trí tuệ sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho khách hàng. Đồng thời chúng tôi sẽ bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của quý khách, chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư online hàng ngày hàng giờ

Quý khách có thể lưu số điện thoại tư vấn pháp luật vào danh bạ, để có thể được tư vấn pháp luật qua điện thoại khi cần thiết

Gọi Ngay!