Tư vấn luật kế toán

Nghiệp vụ kế toán là một trong những nghiệp vụ quan trọng nhất của doanh nghiệp, pháp luật cũng có những quy định rất rõ ràng trong nghiệp vụ của kế toán. Vì tính chất công việc phức tạp và khối lượng công việc nhiều nên có rất nhiều doanh nghiệp chọn hình thức kinh doanh dịch vụ kế toán. Chúng tôi đã thiết lập dịch vụ tư vấn luật kế toán. Với đội ngũ tư vấn viên và ban cố vấn giàu kinh nghiệm cả trong lý thuyết lẫn thực tế sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách trong lĩnh vực kế toán nói riêng và tư vấn pháp luật nói chung.

tư vấn luật kế toán tư vấn pháp luật kế toán

Tổng đài tư vấn luật kế toán của chúng tôi thực hiện tư vấn toàn bộ vấn đề liên quan đến pháp luật kế toán như sau:

  • Tư vấn và giải đáp về các quy định trong kế toán: quy định về chữ viết, chữ số, kỳ kế toán, các hành vi bị nghiêm cấm trong luật kế toán
  • Tư vấn về quy chuẩn của nội dung chứng từ kế toán
  • Tư vấn các quy định về hóa đơn: nội dung hóa đơn, trình tự lập hóa đơn…
  • Tư vấn giải đáp về việc kiểm tra kế toán: nội dung kiểm tra kế toán, quyền và trách nhiệm của đoàn kiểm tra kế toán, của bên được kiểm tra kế toán…
  • Tư vấn công việc kế toán trong các trường hợp: chia đơn vị kế toán, tách đơn vị kế toán, hợp nhất các đơn vị kế toán, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động…
  • Tư vấn trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng
  • Tư vấn thủ tục đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, yêu cầu doanh nghiệp để được kinh doanh dịch vụ kế toán
  • Tư vấn hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, thời hạn cấp giấy…
  • Tư vấn luật kế toán và các vấn đề liên quan khác.

Tổng đài tư vấn pháp luật kế toán sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho khách hàng. Đồng thời chúng tôi sẽ bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của quý khách, chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư online hàng ngày hàng giờ

Quý khách có thể lưu số điện thoại tư vấn pháp luật vào danh bạ, để có thể được tư vấn pháp luật qua điện thoại khi cần thiết