Home / Tổng đài tư vấn luật / Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

   Doanh nghiệp là xương sống của xã hội, muốn xã hội phát triển thì doanh nghiệp phải phát triển dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc, từ đó các doanh nghiệp có thể yên tâm tập trung sản xuất và hoạt động. Nhằm cải thiện môi trường pháp lý cho doanh nghiệp. Chúng tôi đã thành lập tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua điện thoại. Từ đó sẽ là cầu nối giữa luật sư với doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn luật doanh nghiệp.

tư vấn doanh nghiệp tư vấn luật doanh nghiệp tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp toàn diện hết các vấn đề trong luật doanh nghiệp như:

 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp (doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công ích) theo quy định của luật doanh nghiệp.
 • Tư vấn thay đổi thông tin người quản lý và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Tư vấn về người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền, chủ sở hữu, thành viên, cổ phần.
 • Tư vấn hành vi bị cấm trong luật doanh nghiệp
 • Tư vấn về quyền doanh nghiệp, góp vốn doanh nghiệp, mua cổ phần doanh nghiệp…
 • Tư vấn hồ sơ và thủ tục đăng ký doanh nghiệp (công ty tnhh, công ty hợp danh, công ty tư nhân, công ty cổ phần… )
 • Tư vấn thiết lập điều lệ công ty.
 • Tư vấn hướng dẫn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến tài sản góp vốn.
 • Tư vấn đặt tên doanh nghiệp theo quy định.
 • Tư vấn thủ tục và hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Tư vấn các vấn đề chuyên sâu của công ty trách nhiệm hữu hạn như: góp vốn, sổ đăng ký thành viên, mua bán chuyển nhượng phần góp vốn…
 • Tư vấn các vấn đề chuyên sâu của doanh nghiệp nhà nước như: hội đồng thành viên, chế độ làm việc, ban kiểm soát…
 • Tư vấn các vấn đề chuyên sâu của công ty cổ phần như: các loại cổ phần, quyền và nghĩa vụ của cổ đông, chuyển nhượng cổ phần, trả cổ tức…
 • Tư vấn luật doanh nghiệp cho công ty hợp danh như: cách thực hiện góp vốn, hội đồng thành viên của công ty hợp danh…
 • Tư vấn doanh nghiệp tư nhân: vốn đầu tư, cho thuê doanh nghiệp, bán doanh nghiệp…
 • Tư vấn thủ tục, hồ sơ các vấn đề khác liên quan đến doanh nghiệp như: chia doanh nghiệp, tách nhỏ doanh nghiệp, gộp doanh nghiệp, chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp

Cảm ơn quý khách đã đặt niềm tin vào chúng tôi. Với phương châm “Khi nào quý khách cần tư vấn pháp luật doanh nghiệp – hãy nhớ đến chúng tôi”, Đội ngũ tư vấn và ban cố vấn pháp luật của chúng tôi sẽ luôn nỗ lực đem lại dịch vụ tư vấn luật hoàn thiện và toàn diện nhất.

Gọi Ngay!