Ưu và nhược điểm của công ty hợp danh

Ưu và nhược điểm của công ty hợp danh

Mỗi một loại hình doanh nghiệp đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. Công ty hợp danh cũng  vậy. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số lợi ích và hạn chế của công ty hợp danh để quý khách hiểu rõ hơn về loại  hình doanh nghiệp này.

Điều 172 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về công ty hợp danh như sau:

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

-Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

– Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

– Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Từ quy định có thể rút ra một số ưu và nhược điểm của công ty hợp danh như sau:

Ưu điểm:

  • Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân;
  • Thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công Do vậy, thành viên hợp danh thường là người thân quen và tin tưởng rất lớn vào nhau. Do phải chịu trách nhiệm vô hạn nênđây chính là lợi thế của công ty hợp danh trong việc xây dựng niềm tin với đối tác, khách hàng.

Nhược điểm:

  • Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào nên có thể khó khăn trong việc huy động vốn của công ty nếu cần.
  • Thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn nên cũng có thể dẫn đến rủi ro cho thành viên hợp danh nếu như hoạt động của công ty hợp danh không được tốt.

Từ những ưu điểm và nhược điểm các cá nhân có thể cân nhắc việc có nên thành lập công ty hợp danh hay không, điều này hoàn toàn phục thuộc vào mục đích mà các cá nhân hướng tới.

Quý khách có nhu cầu thành lập công ty hợp danh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty uy tín, trọn gói của Luật Ngô Gia.

 0934562586