Home / Tổng hợp / Văn bản quy định về đăng ký kinh doanh

Văn bản quy định về đăng ký kinh doanh

Văn bản quy định về đăng ký kinh doanh

Nếu như trước đây quy định về đăng ký kinh doanh 2009, 2010 cho đến đăng ký kinh doanh từ 1/7 năm 2015 trở về trước,  Luật quy định về doanh nghiệp là luật doanh nghiệp 2005, Nghị định về đăng ký kinh doanh bao gồm nghị định 43/2010 về đăng ký kinh doanh (nđ 43/2010/nđ-cp về đăng ký kinh doanh), trình tự thủ tục đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại điều 52 nghị định 43 về đăng ký kinh doanh, nghị định 102 về đăng ký kinh doanh, nghị định 05/2013 về đăng ký kinh doanh, nghị định 37 về đăng ký kinh doanh, nghị định 39 về đăng ký kinh doanh, thông tư 14 về đăng ký kinh doanh. Ngoài ra còn có nghị định 88 về đăng ký kinh doanh(88 2006 nđ cp về đăng ký kinh doanh).

Luật đăng ký kinh doanh 2015

Đăng ký kinh doanh sau 1/7/2015 trở, giấy đăng ký kinh doanh 2015 sẽ được thực hiện theo luật đăng ký kinh doanh 2015 đó là Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn là nghị định 78/2015 về đăng ký kinh doanh, thông tư 20 về đăng ký kinh doanh. Quý khách có thể download nghị định, thông tư về đăng ký kinh doanh trên website của chính phủ.

Như vậy, Khi tiến hành thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể 2015 trở đi, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể 2016, đăng ký kinh doanh hộ cá thể 2017 cũng như mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh 2015 trở đi được thực hiện theo quy định tại nghị định 78/2015 về đăng ký kinh doanh. Để đăng ký ngành nghề kinh doanh 2015 trở đi, tra mã ngành đăng ký kinh doanh 2015 quý khách có thể quyết định 10 về ngành nghề đăng ký kinh doanh và quyết định 337 về ngành nghề đăng ký kinh doanh. Trong quyết định 10 về ngành nghề đăng ký kinh doanh,  quý khách để có thể tra mã ngành đăng ký kinh doanh 4690, mã ngành đăng ký kinh doanh 4669 là mã ngành về Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, mã ngành đăng ký kinh doanh 4663 là ngành Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, mã ngành đăng ký kinh doanh 7020 là mã ngành hoạt động tư vấn quản lý, mã ngành đăng ký kinh doanh 7110 là ngành nghề về Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, chi tiết mã ngành đăng ký kinh doanh 7110 quý khách có thể xem tại quyết định 337 về ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Để biết thêm các văn bản quy định về đăng ký kinh doanh, quý khách có thể liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn.

0934562586