Xói mòn cơ sở thuế là gì

Xói mòn cơ sở thuế là gì

 Đầu tiên, ta có thể hiểu xói mòn cơ sở thuế được xem như một hành vi trốn thuế của người cần phải nộp thuế cho nhà nước (theo như nhận định của các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính)

Xói mòn cơ sở thuế được biếu hiện thông qua một số hành vi cụ thể như là: vốn mỏng, thương mại điện tử, thiên đường thuế, v.v …

– Tình trạng xói mòn cơ sở thuế đang diễn ra ngày một phổ biến hơn và khó kiểm soát hơn nguyên nhân là do:

+ Một số tập đoàn hoạt động xuyên, đa quốc gia có những giao dịch thương mại nội bộ chiếm khoảng trên 30% tổng giá trị thương mại của toàn cầu.

Điều này gây ra sự khó kiểm soát cũng như dẫn đến hệ lụy các tập đoàn này có thể trốn, tránh thuế một cách dễ dàng.

+ Bên cạnh đó, nguyên nhân khách quan là do ở một số quốc gia có đánh thuế thu nhập đối với doanh nghiệp ở mức khá cao

Nguyên nhân trên cũng khiến nhiều doanh nghiệp tìm cách trốn, tránh thuế để đảm bảo lợi nhuận ở mức cao nhất cho chính mình.

– Hậu quả mà tình trạng xói mòn cơ sở thuế gây ra là rất đáng quan ngại đối với nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nền kinh tế trên toàn cầu nói chung.

Cụ thể như sau:

+ Ngân sách nhà nước bị thất thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp ước tính rơi vào khoảng từ 4% đến 10% trên tổng số thuế cần thu về ngân sách từ thuế thu nhập doanh nghiệp, con số trên tương ứng với thiệt hại từ thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng từ 100 – 240 tỷ USD mỗi năm.

+ Xói mòn cơ sở thuế còn gây nên hiện tượng hệ thống thuế bị giảm bớt đi sự minh bạch.

Điều này dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh, mất đi sự bình đẳng về thuế giữa các quốc gia và ý thức tuân thủ pháp luật về thuế của người cần nộp thuế sẽ bị suy giảm.

+ Ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế toàn cầu và đặc biệt là các nước đang phát triển. Khi mà nguồn thu chủ yếu cuả ngân sách nhà nước chính là thuế thu nhập doanh nghiệp (trong đó có Việt Nam, là một trong những nước thuộc nhóm nước đang phát triển)

– Trước những hậu quả trên thì một số giải pháp mà Việt Nam đã, đang và sẽ áp dụng để hạn chế, khắc phục tình trạng xói mòn cơ sở thuế là gì?

Đó chính là:

+ Đẩy mạnh việc tham gia hội nhập vào nền kinh tế toàn thế giới một cách sâu rộng hơn nữa để được hưởng các quyền lợi như là ưu đãi về thuế quan, mở rộng thị trường thương mại xuất khẩu hay xóa bỏ những rào cản phi thương mại, v.v… từ các nước khác trên toàn cầu.

+ Kiểm soát tình trạng thành lập các công ty trung gian ở nước ngoài của một số doanh nghiệp thông qua việc xây dựng những quy định cụ thể, có hiệu quả tránh mục đích lợi dụng chế đô thuế suất thấp.

+ Hạn chế những chi phí tài chính quá mức và việc khấu trừ thuế trên tổng chi phí sẽ giúp giảm phần thu nhập phải chịu thuế.

Một số giải pháp khác v.v…

 

 

 

tag: cục quận ninh kiều thơ