Xử lý hành vi thành lập công ty để bán hóa đơn

Xử lý hành vi thành lập công ty để bán hóa đơn

Có rất nhiều cá nhân có hành vi thành lập công ty buôn bán hóa đơn. Hành vi mua bán hóa đơn là hành vi trái pháp luật. Các cá nhân, tổ chức có hành vi thành lập công ty để mua bán hóa đơn trái phép có thể bị xử lý về này như sau:

Trường hợp hành vi thành lập công ty mua bán hóa đơn cấu thành tội phạm theo quy định của bộ luật hình sự thì cá nhân, tổ chức có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại điều 203 Bộ Luật hình sự 2015.

đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Điều 203 Luật hình sự 2015 quy định về Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước như sau:

 1. Người nào in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
 3. a) Có tổ chức;
 4. b) Có tính chất chuyên nghiệp;
 5. c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 6. d) Hóa đơn, chứng từ ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 30 số trở lên;

đ) Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;

 1. e) Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 100.000.000 đồng trở lên;
 2. g) Tái phạm nguy hiểm.
 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
 4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:
 5. a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;
 6. b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;
 7. c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;
 8. d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Trường hợp, các công ty mới thành lập có hành vi vi phạm hành chính trong việc quản lý hóa đơn mua bán hàng hóa của công ty, công ty mới thành lập có thể bị xử  phạt theo quy định 109/2013/NĐ-CP.

Trên đây là một số hình thức xử lý vi phạm đối với những cá nhân có hành vi thành lập công ty mua bán hóa đơn hoặc có vi phạm trong việc quản lý hóa đơn của công ty để các cá nhân và công ty mới thành lập lưu ý tránh để xảy ra tình trạng vi phạm.

Tag: thành lập công ty bán hóa đơn cần lưu ý