Home / Tư vấn pháp lý / Xử lý hợp đồng seo marketing không đúng hạn

Xử lý hợp đồng seo marketing không đúng hạn

Kính gửi: Luật sư

Mình đang có một thắc mắc về xử lý hợp đồng seo marketing không đúng hạn xin được nhờ sự giải đáp của Luất sư

Mình có kí hợp đồng SEO maketing với một công ty từ cuối thắng 5 năm nay, thời hạn hợp đồng là cuối tháng 9 năm nay. Trong hơp đồng hai bên có thỏa thuận nếu không hoàn thành đúng dự án và tiến độ yêu cầu thì sẽ bị phạt gấp 5 lần so với giá trị của hợp đồng giá trị của hợp đồng là 10 triệu. vậy 5 lần sẽ là 50 triệu. Nếu mình vi phạm hợp đồng thì theo như pháp luật đưa ra mình có phải đền bù 50 triệu hay không ?

Mình có đọc trên Web thông tin điều khoản hợp đồng thì mức phạt quy định không quá 8%. mình rất băn khoăn vấn đề này.
Mong được giải đáp. trân trọng cảm ơn

Trả lời câu hỏi về : Xử lý hợp đồng seo marketing không đúng hạn

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Bạn không nói rõ hợp đồng mà bạn ký kết là hợp đồng lao động hay hợp đồng thương mại nên có hai trường hợp xảy ra:

Nếu hợp đồng bạn ký kết là hợp đồng thương mại thì mức phạt hợp đồng được áp dụng theo quy định tại Điều 301 Luật Thươn mại là không quá 8%  giá trị hợp đồng.

Nếu hợp đồng của bạn là hợp đồng lao động thì theo quy định tại Điều 128 Luật lao động thì hành vi Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động là hành vi bị cấm khi xử lý kỷ luật lao động. Trường hợp bạn có hành vi gây thiệt hại thì bạn phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 130 Luật lao động về bồi thường thiệt hại, cụ thể:

“ 1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

  1. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.”

Gọi Ngay!