Xử phạt khi doanh nghiệp không thông báo tài khoản ngân hàng

Xử phạt khi doanh nghiệp không thông báo tài khoản ngân hàng

Theo quy định mới của pháp luật về doanh nghiệp thì các doanh nghiệp phải thông báo tài khoản ngân hàng đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Nếu doanh nghiệp chậm hoặc không thông báo tài khoản ngân hàng sẽ bị phạt, mức phạt nặng có thể lên đến 5 triệu đồng.

Quy định về việc thông báo tài khoản ngân hàng

Trước đây, doanh nghiệp thông báo tài khoản ngân hàng theo mẫu 08-MST đến cơ quan thuế quản lý nhưng từ ngày 01/11/2015 (ngày Nghị định 78/2015/NĐ-CP có hiệu lực), việc này được thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở.

Cụ thể, trong thời hạn 10 ngày doanh nghiệp có thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt tru sở chính.

Mức xử phạt khi doanh nghiệp chậm hoặc không thông báo tài khoản ngân hàng

Chậm hoặc không thông báo có thể bị phạt đến 5 triệu đồng

Điều 31 Nghị định 50/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, theo đó, nếu doanh nghiệp không thông báo tài khoản ngân hàng hoặc chậm thông báo thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng sẽ bị xử phạt như sau:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn từ 01 – 30 ngày: Phạt tiền từ 500.000 đồng – 1 triệu đồng;
  • Thông báo quá thời hạn từ 31 – 90 ngày: Phạt tiền từ 1 – 2 triệu đồng;
  • Thông báo quá thời hạn từ 91 ngày trở lên: Phạt tiền từ 2 – 5 triệu đồng.

Ngoài bị phạt tiền, doanh nghiệp còn buộc phải thông báo thông tin tài khoản ngân hàng đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

Như vậy, doanh nghiệp chậm thông báo tài khoản ngân hàng sẽ bị phạt hành chính tương ứng với số ngày chậm thông báo, mức phạt có thể lên tới 5 triệu đồng.

55555

                                                                                                                                            Doanh nghiệp sẽ bị phạt nặng khi không thông báo tài khoản ngân hàng

Thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch và đầu tư theo quy trình các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thông báo tài khoản ngân hàng gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);
  • Giấy ủy quyền cho người đi làm thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng
  • Chứng minh thư/Căn cước công dân photo của người được ủy quyền thực hiện thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng

Bước 2: Scan toàn bộ hồ sơ thông báo tài khoản ngân hàng, lưu hồ sơ dưới dang file pdf

Bước 3: Truy cập vào website:   dangkykinhdoanh.gov.vm/ dangkyquamang.dkkd.gov.vn để tạo tài khoản đăng ký kinh doanh của cá nhân. Chọn Quản lý thông tin => Yêu cầu Tài khoản đăng ký kinh doanh và nhập các thông tin cá nhân theo yêu cầu của hệ thống.

Tài khoản được duyệt tùy theo hệ thống, chậm nhất là 1 ngày làm việc

Khi được xác nhận hoặc từ chối, hệ thống sẽ gửi email để thông báo cho bạn. Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái tại mục: Quản lý thông tin cá nhân => Tổng hợp yêu cầu của người dùng

Bước 4: Sau khi được xác nhận tài khoản đăng ký kinh doanh, đăng nhập vào tài khoản đăng ký kinh doanh và Chọn Đăng ký doanh nghiệp/ Chọn Nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh => Tiếp theo. Chọn Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc => Tiếp theo. Tiếp đến  Nhập Mã số thuế của doanh nghiệp cần thông báo, và ấn Tìm kiếm để xác nhận thông tin Doanh nghiệp của bạn => Tiếp theo => Thông báo thay đổi => Tiếp theo.

Nhấn giữ Ctrl + click vào hồ sơ thông báo tài khoản ngân hàng đã được scan , sau đó ấn Chọn => Tải lên

Bước 5: Sau đó điền tại mục Thông tin về thuế. Lưu ý: Chỉ điền thông tin mà mình muốn khai báo, đó là thông tin tài khoản ngân hàng.

Điền rõ Tên ngân hàng, chi nhánh, và điền chính xác số Tài khoản muốn thông báo => Lưu

Bước 6: Thông tin Người liên hệ các bạn điền thông tin của người được ủy quyền

Tại phần Người ký, tìm kiếm theo email, email ở đây chính là email được xác nhận ở phần Yêu cầu tài khoản đăng ký kinh doanh, sau đó nhập chức danh.

Bước 7: Kiểm tra mail xem việc Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử đã thành công hay chưa.

Bước 8: In Giấy biên nhận – Hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử hợp lệ, ký phần người nhận kết quả

Bước 9: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên Thông báo hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng hợp lệ, doanh nghiệp mang hồ sơ giấy lên Phòng đăng ký kinh doanh nộp. Sau đó sẽ được nhận Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Doanh nghiệp có thể theo dõi quá trình xử lý hồ sơ qua tài khoản đăng ký kinh doanh. Trường hợp hồ sơ thông báo tài khoản ngân hàng chưa hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ.  Doanh  nghiệp thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh và nộp lại hồ sơ thông báo tài khoản ngân hàng theo các bước như trên.

Dịch vụ hỗ trợ thông báo tài khoản ngân hàng

Các doanh nghiệp có nhu cầu thông báo tài khoản ngân hàng hãy liên hệ trực tiếp với chúng  tôi để được hỗ trợ thực hiện thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng.