Các công thức hình thang

Công thức tính diện tích hình thang

Có hình thang ABCD với độ dài đáy AB là a, đáy CD là b và chiều cao h.

Công thức tính diện tích hình thang: trung bình cộng 2 cạnh đáy nhân với chiều cao giữa 2 đáy.

S_{ABCD} =\frac{a+b}{2} \times h

Trong đó:

  • S là diện tích hình thang.
  • a và b là độ dài 2 cạnh đáy.
  • h là chiều cao hạ từ cạnh đáy a xuống b hoặc ngược lại (khoảng cách giữa 2 cạnh đáy).

Còn có bài thơ về tính diện tích hình thang khá dễ nhớ như sau:

Muốn tính diện tích hình thang

Đáy lớn đáy nhỏ ta đem cộng vào

Cộng vào nhân với chiều cao

Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra

Công thức tính chiều cao hình thang

Có rất nhiều bài tập liên quan đến hình thang này, với các dữ liệu đầu đề bài toán cho từ dễ đến khó, từ cho số liệu độ dài các cạnh, rồi đến cho chu vi, diện tích hình thang với mục đích giúp các em linh hoạt trong cách xử lý, thành thạo trong cách quy đổi, có tư duy logic trong phân tích các dữ liệu bài toán. Mặc khác, làm nhiều dạng bài tập sẽ hình thành cho các em một thói quen đó là các em sẽ tổng hợp được hệ thống những dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao, hiểu được mấu chốt bài toán. Từ đó, dần dần các em sẽ tìm ra được những phương pháp giải toán mới, những công thức tính nhanh để sử dụng vào những dạng toán trắc nghiệm.

Cách tính Chiều cao hình thang, Công thức tính chiều cao hình thang

chiều cao hình thang

Công thức tính chiều cao hình thang: h = (S x 2)/ (a + b)

Trong đó: h: chiều cao hình thang

S: diện tích hai đáy

a, b: độ dài đáy lớn và đáy bé

Tóm lại, để tính được chiều cao hình thang, điều cơ bản các em cần có đó là cần phải biết số liệu của diện tích đáy và độ dài của cạnh đáy. Tùy theo dạng bài tập mà giáo viên ra đề, các em hãy sử dụng tất cả những kiến thức mình có, những công thức liên quan với nhau để giải quyết bài toán cho đáp án nhanh nhất và chính xác nhất

Công thức tính chu vi hình thang

Theo như công thức trên chu vi hình thang được định nghĩa theo lời: Chu vi hình thang bằng tổng độ dài của hai đáy và cạnh bên.

Hình thang vuông: Có một cạnh bên vuông góc với hai đáy, cạnh bên đó chính là chiều cao hình thang vuông. Khi tính diện tích hình thang vuông ta tính như cách tìm hình thang.

Ví dụ cụ thể giả sử ta có hình thang ABCD với các cạnh AB = 8, cạnh đáy CD = 13, chiều cao giữa 2 cạnh đáy là 7 thì chúng ta sẽ có diện tích hình thang là:

Cách tính diện tích hình thang chu vi hình thang

S(ABCD) = (8+13)/2 x 7 = 73.5

Tương tự ví dụ với trường hợp hình thang vuông chúng ta cũng tính tương tự

Cách tính diện tích hình thang chu vi hình thang

S(ABCD) = (AB + CD)/2 x AC = (10.9 + 13)/2 x 8 = 95.6

 

 

 

 

 

Tag: cân cửu dương thần phim moba game mobile âm chân kinh