Dân số Đà Nẵng 2019 bao nhiêu người

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, dân số thành phố Đà Nẵng tại thời điểm 0g00 ngày 1/4/2019 là 1.134.310 người.

Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng vừa có Công văn gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kết quả Tổng điều tra Dân số và nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, dân số thành phố Đà Nẵng tại thời điểm 0g00 ngày 1/4/2019 là 1.134.310 người.

“Số liệu dân số nói trên tuân theo khái niệm “dân số” đã được mô tả trong Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu Thống kê quốc gia”, Cục Thống kê TP Đà Nẵng cho biết.

toquocvn danang

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, dân số thành phố Đà Nẵng tại thời điểm 0g00 ngày 1/4/2019 là 1.134.310 người.

Cục Thống kê Đà Nẵng đề nghị tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nếu đề cập đến dân số Đà Nẵng trong các tài liệu, văn bản được phát hành bởi cơ quan, đơn vị thì sử dụng số liệu dân số nói trên.

“Khi sử dụng, cần nêu rõ “số liệu dân số tại thời điểm 0g00 ngày 1/4/2019 theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019”, Công văn do ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê TP Đà Nẵng ký, nêu rõ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag: 2017