Đăng ký kinh doanh ngành nghề quảng cáo

Đăng ký kinh doanh ngành nghề quảng cáo

Một trong những yếu tố quan trọng để các công ty có thể đưa sản phẩm của mình đến tay người tiêu dung, hoặc để mọi người có thể biết tới các dịch vụ mà công ty cung cấp đó chính là quảng cáo. Có rất nhiều công ty họ tự xây dựng các chương trình quảng cáo cho sản phẩm mà công ty kinh doanh hoặc thuê những công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo để quảng cáo sản phẩm.  Đăng ký kinh doanh ngành nghề quảng cáo là một ý tưởng cho những cá nhân, tổ chức muốn cung cấp dịch vụ quảng cáo.

Để thành lập công ty đăng ký giấy phép quảng cáo cá nhân, tổ chức cần tiến hành thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Hồ sơ thành lập công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề quảng cáo bao gồm:

Đăng ký kinh doanh ngành nghề quảng cáo

-Giấy đề nghị thành lập công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề quảng cáo

-Điều lệ công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề quảng cáo

-Danh sách thành viên/cổ đông góp vốn thành lập công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề quảng cáo

-Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên/cổ đông công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề quảng cáo

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo tới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đăng ký giấy phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo có địa chỉ trụ sở.

thủ tục xin giấy phép quảng cáo

Sau khi nộp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo, phòng đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận, kiểm tra hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Nếu hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo chưa hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo để cá nhân, tổ chức sửa đổi, bổ sung hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo và cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề quảng cáo sau 03 ngày làm việc.

Dịch vụ thành lập công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề quảng cáo

Luật Ngô Gia xin cung cấp dịch vụ thành lập công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề quảng cáo tới toàn thể quý khách. Hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn về dịch vụ thành lập công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề quảng cáo trọn gói, giá rẻ.

0934562586