Đăng ký mở cửa hàng kinh doanh

 Đăng ký mở cửa hàng kinh doanh

 Tôi có nghe một vài người bạn nói  khi mở cửa hàng có cần đăng ký kinh doanh doanh. Tôi đang muốn mở một cửa hàng quần áo. Tôi muốn hỏi mở cửa hàng bán quần áo có phải đăng ký kinh doanh không. Nếu phải đăng ký kinh doanh thì thủ tục đăng ký mở cửa hàng kinh doanh quần áo như thế nào.

 Chào bạn!

 Luật Ngô Gia xin tư vấn về trường hợp đăng ký mở cửa hàng kinh doanh

 của bạn như sau:

 Theo quy định của pháp luật khi đăng ký kinh doanh nhỏ lẻ, không có địa điểm kinh doanh cụ thể thì cá nhân không cần đăng ký kinh doanh. Nếu kinh doanh tại địa điểm nhất định như mở cửa hàng có cần đăng ký kinh doanh.  Do đó, Bạn muốn mở cửa hàng quần áo tại một địa chỉ nhất định nên khi mở cửa hàng bán quần áo có phải đăng ký kinh doanh cho cửa hàng quần áo đó. Ban cần làm đăng ký kinh doanh hộ cá thể cho cửa hàn quẩn áo của bạn.Thủ tục đăng ký mở cửa hàng kinh doanh quần áo như sau:

 Chuẩn bị hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể cho cửa hàng quần áo bao gồm:

 -Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cửa hàng quần áo;

 -Bản sao CMND của chủ hộ kinh doanh quần áo;

 -Danh sách thành viên góp vốn kinh doanh cửa hàng quần áo(nếu có)

 Thủ tục đăng ký mở cửa hàng kinh doanh quần áo được thực hiện tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh của cửa hàng quần áo. Khi nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể, phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Nếu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh quần áo hợp lệ. Hộ cá thể sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đăng ký mở cửa hàng kinh doanh quần áo hợp lệ.

 Nếu bạn muốn đăng ký mở cửa hàng kinh doanh quần áo nhưng chưa biết thủ tục đăng ký mở cửa hàng kinh doanh quần áo như thế nào, bạn hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được cung cấp dịch vụ làm đăng ký kinh doanh hộ cá thể.