DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN

Thủ tục đăng ký bản quyền

 Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm có thể trực tiếp hoặc thông qua tổ chức đại diện quyền tác giả nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả.

Hồ sơ đăng ký bản quyền

 – Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả

 – Quyết định giao việc cho tác giả sáng tạo ra tác phẩm (trong trường hợp tác giả là nhân viên công ty) hoặc hợp đồng thuê sáng tạo ra tác phẩm (trong trường hợp chủ sở hữu tác phẩm thuê bên thứ 3 sáng tạo ra tác phẩm).

 – Giấy cam đoan của tác giả trong đó có nội dung tác giả cam đoan mình chính là người sáng tạo ra tác phẩm này và không sao chép tác phẩm của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào, chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với cam kết của mình.

 – Bản sao chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu của tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm (trường hợp chủ sở hữu là cá nhân)

 – Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định thành lập tổ chức là chủ sở hữu tác phẩm đi đăng ký

 – Hợp đồng ủy quyền của chủ sở hữu tác phẩm, ủy quyền cho chúng tôi được đại diện tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền tác giả.

 – Tác phẩm đăng ký

 thương hiệu youtube cách video trên nhạc hát facebook chế sách cụ bảo vệ website chi phí fanpage hình ảnh ý tưởng trí tuệ tên phần mềm tiếng anh gì bao nhiêu tiền hướng dẫn ty game dịch thiết kế bighit army kinh dmca mẫu thế để chữ r slogan tra cứu win 10 7 trang web zoom meeting misa 2017 2012 2020 2015 google kịch nhãn như đà nẵng phụ thuộc ngân hàng vietcombank dđăng bandicam viết học earth pro kiểm việt nam tải trích nợ tài khoản bidv quy trình chương truyền máy các bước mại theo avast content id kênh nghệ vfp

Đăng ký bản quyền ở đâu

 Tác giả, Chủ sở hữu muốn đăng ký bản quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc thông qua tổ chức đại diện tư vấn và nộp đơn đăng ký trực tiệp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Cục Bản quyền tác giả.

Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền

 Trong thời gian 15 -20 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ từ tác giả hoặc người được ủy quyền, Cục bản quyền tác giả sẽ có trách nhiệm phải cấp Giấy chứng thực đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ. Đối với trường hợp sản phẩm đăng ký bị từ chối thì Cục Bản quyền tác giả có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản đến cho tác giả đăng ký hoặc người đến nộp hồ sơ.

 Đăng ký bản quyền tác giả: đăng ký bản quyền sản phẩm; đăng ký bản quyền âm nhạc; đăng ký bản quyền bài hát; đăng ký bản quyền logo