Dịch vụ mở địa điểm kinh doanh

Thủ tục mở địa điểm kinh doanh

Công ty tôi muốn mở thêm địa điểm kinh doanh mới nhưng chưa biết cần chuẩn bị hồ sơ mở thêm địa điểm kinh doanh để thực hiện thủ tục mở thêm địa điểm kinh doanh như thế nào. Rất mong Luật Ngô Gia có thể hướng dẫn công ty chúng tôi thủ tục mở địa điểm kinh doanh mới. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

kinh doanh

Chào quý công ty!

Luật Ngô Gia xin hướng dẫn thủ tục mở thêm địa điểm kinh doanh như sau:

Khi mở thêm địa điểm kinh doanh, quý công ty cần chuẩn bị hồ sơ mở thêm địa điểm kinh doanh bao gồm:

-Thông báo mở địa điểm kinh doanh với những nội dung: Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh, lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh, Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu địa điểm kinh doanh; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

-Giấy ủy quyền cho người đi thực hiện thủ tục mở thêm địa điểm kinh doanh

-Bản sao công chứng CMND của người đứng đầu địa điểm kinh doanh

Công ty nộp hồ sơ mở thêm địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở. Khi nhận được hồ sơ mở thêm địa điểm kinh doanhhợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số địa điểm kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.

Dịch vụ đăng ký mở thêm địa điểm kinh doanh

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới quý công ty dịch vụ mở thêm địa điểm kinh doanh. Quý công ty chưa biết thực hiện thủ tục mở địa điểm kinh doanh mới hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ mở thêm địa điểm kinh doanh.

0934562586