DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

0934562586

Thay đổi người đại diện theo pháp luật là việc mà rất nhiều doanh nghiệp quan tâm vì người đại diện theo pháp luật có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể phải thay đổi người đại diện theo pháp luật trong một số trường hợp như:

-Người địa diện theo pháp luật hiện tại không thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật nên doanh nghiệp cần thay đổi người đại diện theo pháp luật mới.

-Người đại diện theo pháp luật hiện tại của doanh nghiệp không có mặt tại Việt Nam theo quy định của pháp luật

-Đã hết thời hạn trong hợp đồng mà các bên gia hạn hợp đồng đối với những doanh nghiệp đi thuê có người đại diện theo pháp luật nên doanh nghiệp phải thay đổi người đại diện theo pháp luật.

-Doanh nghiệp muốn đăng ký thêm người đại diện theo pháp luật

Để hỗ trợ các doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật được nhanh chóng, đúng với quy định của pháp luật. Luật Ngô Gia xin gửi tới các quý đoanh nghiệp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật, cụ thể Luật Ngô Gia sẽ:

-Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến người đại diện theo pháp luật;

-Soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

-Thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh

-Nhận kết quả thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật và gửi kết quả tới cho doanh nghiệp

-Tư vấn và cung cấp các dịch vụ khác về doanh nghiệp theo yêu cầu của doanh nghiệp

Quý doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hãy liên hệ ngay với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật.

dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Một số quy định của Luật doanh nghiệp về người đại diện theo pháp luật theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 để các doanh nghiệp tham khảo

Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

+ Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

+ Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

– Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

– Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

– Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ.

0934562586