Điểm mặt các gói cước 3g/4g Viettel

MIMAX70

Giá cước:

70.000đ (ưu đãi dành cho HS/SV/Cựu Sinh viên là 50.000đ, trừ gói SV690 và TSV2017).

(Đối với thuê bao trả sau: Đăng ký gói từ ngày 21 đến cuối tháng sẽ giảm 50% phí gói và cộng 50% lưu lượng)

Ưu đãi:

3GB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày (đối với Thuê bao trả trước) hoặc hết tháng (đối với Thuê bao trả sau). Hết 3GB truy cập không giới hạn với tốc độ thông thường. Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.

Tặng 3GB sử dụng ứng dụng ONME theo chu kỳ gói data, sau khi khách hàng đăng ký/gia hạn/khôi phục thành công (Hệ thống có nhắn tin thông báo khi cộng ưu đãi thành công và khi thuê bao sử dụng hết 3GB lưu lượng).

+ Từ ngày 01/01/2020, phí chia sẻ data: 9.000đ/Thuê bao thành viên/chu kỳ gói. (Trước ngày 31/12/2019 Miễn phí chia sẻ lưu lượng data cho thuê bao khác). Số lượng thành viên tối đa/nhóm là 01 thành viên. Để chia sẻ, truy cập trang chủ App My Viettel (https://viettel.vn/app)/Click “Mời bạn bè sử dụng chung data” hoặc soạn CS X gửi 191 (X là TB di động/Dcom được chia sẻ).

MIMAX90

Giá cước:

90.000đ (ưu đãi dành cho HS/SV/Cựu Sinh viên là 70.000đ, trừ gói SV690 và TSV2017).

(Đối với thuê bao trả sau: Đăng ký gói từ ngày 21 đến cuối tháng sẽ giảm 50% phí gói và có 50% lưu lượng)

Ưu đãi:

5GB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày (đối với Thuê bao trả trước) hoặc hết tháng (đối với Thuê bao trả sau). Hết 5GB truy cập không giới hạn với tốc độ thông thường. Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.

Tặng 3GB sử dụng ứng dụng ONME theo chu kỳ gói data, sau khi khách hàng đăng ký/gia hạn/khôi phục thành công (Hệ thống có nhắn tin thông báo khi cộng ưu đãi thành công và khi thuê bao sử dụng hết 3GB lưu lượng).

+ + Từ ngày 01/01/2020, phí chia sẻ data: 9.000đ/Thuê bao thành viên/chu kỳ gói. (Trước ngày 31/12/2019 Miễn phí chia sẻ lưu lượng data cho thuê bao khác). Số lượng thành viên tối đa/nhóm là 01 thành viên. Để chia sẻ, truy cập trang chủ App My Viettel (https://viettel.vn/app)/Click “Mời bạn bè sử dụng chung data” hoặc soạn CS X gửi 191 (X là TB di động/Dcom được chia sẻ).

MIMAX125

Giá cước:

125.000đ (ưu đãi dành cho HS/SV là 105.000đ, trừ gói SV690 và TSV2017).

(Đối với thuê bao trả sau: Đăng ký gói từ ngày 21 đến cuối tháng sẽ giảm 50% phí gói và có 50% lưu lượng)

Ưu đãi:

8GB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày (đối với Thuê bao trả trước) hoặc hết tháng (đối với Thuê bao trả sau). Hết 8GB truy cập không giới hạn với tốc độ thông thường. Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.

Tặng 3GB sử dụng ứng dụng ONME theo chu kỳ gói data, sau khi khách hàng đăng ký/gia hạn/khôi phục thành công (Hệ thống có nhắn tin thông báo khi cộng ưu đãi thành công và khi thuê bao sử dụng hết 3GB lưu lượng).

++ Từ ngày 01/01/2020, phí chia sẻ data: 9.000đ/Thuê bao thành viên/chu kỳ gói. (Trước ngày 31/12/2019 Miễn phí chia sẻ lưu lượng data cho thuê bao khác). Số lượng thành viên tối đa/nhóm là 02 thành viên. Để chia sẻ, truy cập trang chủ App My Viettel (https://viettel.vn/app)/Click “Mời bạn bè sử dụng chung data” hoặc soạn CS X gửi 191 (X là TB di động/Dcom được chia sẻ).

MIMAX200

Giá cước:

200.000đ (ưu đãi dành cho HS/SV là 180.000đ, trừ gói SV690 và TSV2017)

(Đối với thuê bao trả sau: Đăng ký gói từ ngày 21 đến cuối tháng sẽ giảm 50% phí gói và có 50% lưu lượng)

Ưu đãi:

15GB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày (đối với Thuê bao trả trước) hoặc hết tháng (đối với Thuê bao trả sau). Hết 15GB truy cập không giới hạn với tốc độ thông thường. Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.

Tặng 3GB sử dụng ứng dụng ONME theo chu kỳ gói data, sau khi khách hàng đăng ký/gia hạn/khôi phục thành công (Hệ thống có nhắn tin thông báo khi cộng ưu đãi thành công và khi thuê bao sử dụng hết 3GB lưu lượng).

+ Từ ngày 01/01/2020, phí chia sẻ data: 9.000đ/Thuê bao thành viên/chu kỳ gói. (Trước ngày 31/12/2019 Miễn phí chia sẻ lưu lượng data cho thuê bao khác). Số lượng thành viên tối đa/nhóm là 02 thành viên. Để chia sẻ, truy cập trang chủ App My Viettel (https://viettel.vn/app)/Click “Mời bạn bè sử dụng chung data” hoặc soạn CS X gửi 191 (X là TB di động/Dcom được chia sẻ).

UMAX300

Giá cước:

300.000đ (ưu đãi dành cho HS/SV là 280.000đ, trừ gói SV690 và TSV2017)

(Đối với thuê bao trả sau: Đăng ký gói từ ngày 21 đến cuối tháng sẽ giảm 50% phí gói và có 50% lưu lượng)

Ưu đãi:

+ Truy cập Internet không giới hạn lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày (đối với thuê bao trả trước) hoặc hết tháng (đối với thuê bao trả sau). Hết 30GB đầu, tốc độ cao giới hạn về 1Mbps (vẫn thoải mái xem phim, nghe nhạc, lướt Internet, đọc báo). Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.

Tặng 3GB sử dụng ứng dụng ONME theo chu kỳ gói data, sau khi khách hàng đăng ký/gia hạn/khôi phục thành công (Hệ thống có nhắn tin thông báo khi cộng ưu đãi thành công và khi thuê bao sử dụng hết 3GB lưu lượng).

+ Từ ngày 01/01/2020, phí chia sẻ data: 9.000đ/Thuê bao thành viên/chu kỳ gói. (Trước ngày 31/12/2019 Miễn phí chia sẻ lưu lượng data cho thuê bao khác). Số lượng thành viên tối đa/nhóm là 03 thành viên. Để chia sẻ, truy cập trang chủ App My Viettel (https://viettel.vn/app)/Click “Mời bạn bè sử dụng chung data” hoặc soạn CS X gửi 191 (X là TB di động/Dcom được chia sẻ).

Lưu ý:Gói cước Umax300 chỉ áp dụng cho TB là học sinh sinh viên kích hoạt/ hòa mạng trước ngày 15/11/2018 và được giảm giá 20.000/tháng so với thuê bao thường.

Các gói data lẻ HOT

MI5S

Giá cước: 5.000đ

Ưu đãi:

+ Có 500MB sử dụng đến 24h (không gia hạn).

+ Đặc biệt “MUA 2 TẶNG 1”, Viettel tặng thêm 500MB khi quý khách đăng ký lần tiếp theo trong ngày.

Đăng ký: Bấm đăng ký hoặc soạn MI5S gửi 191 hoặc bấm gọi *098*507#.

Hủy: Bấm hủy hoặc soạn HUY MI5S gửi 191.

MI10D

Giá cước: 10.000đ/lần.

Ưu đãi:

+ Có 2GB sử dụng đến 24h ngày đăng ký

+ Hết 2GB tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có)

Đăng ký: Nhấn nút Đăng ký hoặc soạn MI10D gửi 191.

Hủy gia hạn: Soạn HUY MI10D gửi 191. Hủy gói: HUYDATA MI10D gửi 191.

ST15K

Giá cước: 15.000đ/3 ngày.

Ưu đãi: 

– Có ngay 3GB lưu lượng tốc độ cao sử dụng trong 3 ngày kể từ ngày đăng ký thành công. Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có).

– Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ, lưu lượng còn lại sẽ được bảo lưu khi gia hạn thành công.

Đăng ký: Bấm Đăng ký hoặc soạn ST15K gửi 191, bấm gọi *098*3#hoặc *098*1533#

Hủy gia hạn: Soạn HUY ST15K gui 191

ST30K

Giá cước: 30.000đ/7 ngày

Ưu đãi:

–  Có ngay 7GB lưu lượng tốc độ cao sử dụng trong 7 ngày kể từ ngày đăng ký thành công. Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có).

– Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ, lưu lượng còn lại sẽ được bảo lưu khi gia hạn thành công.

Đăng ký: Bấm Đăng ký, soạn ST30K gửi 191, bấm gọi *098*7#hoặc *098*3077#

Hủy gia hạn: Soạn HUY ST30K gui 191

EST30

Giá cước: 30.000đ/7 ngày.

Ưu đãi:

– 7GB (hết 7GB ngừng truy cập)

– Miễn phí Data khi chơi hoặc xem livestream game trên ứng dụng Liên quân Mobile.

– Gói cước gia hạn sau 7 ngày.

Đăng ký: Bấm Đăng ký, soạn eST30 gửi 191

Hủy gia hạn: Soạn HUY eST30 gửi 191.

 

 

 

 

 

 

Tag: vào vina sim cách của mobifone nghìn một 5000 3000 1 10k 7000 25k điện thoại 10 5k lên rẻ nhất youtube dùng vietnamobile nói chuyện truyền hình vnpt chuyển vinaphone chờ vinaxtra chính qua 50k tuần thánh vodafone 1k 2000 40k 30k mst dịch vụ thanh toán tiền vietcombank online thi jlpt lỗi sửa samsung hiển thị j3 máy dữ liệu quốc tế vùng cú pháp siêu mã số thuế thu nhập cá nhân người nước ngoài tncn hướng dẫn hộ chiếu passport đổi hồ sơ đề nghị cấp làm thủ tục ufj thẻ ngân sổ cuộc nhỡ lắp fpt free fire nộp tờ khai tài khoản kê lập ty gmobile 2019 bùm nhà thầu đấu hệ 20k 3k chi tiêu viettelpay cùng ngoai khác cáp quang kiểm tra mobi 5 2k bằng khuyến mại 100gb mỗi 60gb 70k 7k giờ mi5d fix hiện chưa khắc phone rút kinh doanh download manager giấy nào 2g căn hoàn trú đặt 15k phút lq thaga thả ga 90k việt động j7 prime bị gì tổng đài cảnh tử trực tuyến năm 888 mất 25 pubg agribank pro lớp những 23h 6h 5g 89k phụ thuộc serial chứng thư vina690 4g dcom bình thử 1gb v90 mua d90 2018 100k nên mimax hang mãi unitel metfone trải nghiệm cổng cần khía vt mobiphone ko dung facebook 4g0 trọn mimaxsv vd89 tại f90 4g40 ba gogo 4gb muốn đánh ký4g 1000 c90 gói4g st90 15 c90n cây khế 3g su d70 thức huỷ 24 cấu trúc ngàn thạch sanh 999 đã xài 2017 hằng cuoc 0 đồng nhưng d10 hay thang thời gian xóa ipad tắt dừng rồi d5 000 nội lien quan garena mi10 ngan khong gioi han goi vien combo play cứu laptop 9k lúc viêttel vnmb 100mb