Giải bài tập giáo dục công dân

Giải bài tập giáo dục công dân

 •  Bài 1: Tôn trọng lẽ phải
 •  Bài 2: Liêm Khiết
 •  Bài 3: Tôn trọng người khác
 •  Bài 4: Giữ chữ tín
 •  Bài 5: Pháp luật và kỷ luật
 •  Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh
 •  Bài 7: Tích cực tham gia hoạt động chính trị – xã hội
 •  Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
 •  Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
 •  Bài 10: Tự lập
 •  Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo
 •  Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
 •  Bài 13:Phòng chống tệ nạn xã hội
 •  Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS
 •  Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
 •  Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác
 •  Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng
 •  Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
 •  Bài 19: Quyền tự do ngôn luận
 •  Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 •  Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Tag: 9 6 7 10 11 tác chính trị tư tưởng 8 trắc nghiệm lớp soạn 12 1 2 cả năm môn xã hội hóa có đáp án luận về đạo đức lối sống 13 16 tiếng anh là gì đề kiểm tra tiết 20 báo cáo phổ biến pháp luật 3 4 quản lý kỷ quân đội 14 thi mầm non sgk học sinh giỏi sách minh họa 2017 trường khoa hk2 cương kì danh các nước ngoài không được bộ việt nhận toàn cầu đoàn viên thanh niên quốc phòng an ninh ở tiểu thông 09 khai cơ sở số 35/2015/tt-bgdđt hướng dẫn đua khen thưởng ngành tình hình triển kỹ năng nhà kế hoạch thực hiện cập thcs 5 chăm sóc trẻ hiệu trưởng với đổi mới tóm tắt kiến thức tuyển thpt 15 đánh giá nguyễn khanh 17 vở câu hỏi nhằm nâng cao tuyên truyền cho module th 36 sư phạm của người gvcn cand tự chủ – cây đuôi tím xanh