Giới thiệu công ty coninco

Được thành lập từ năm 1994 với tiền thân là Trung tâm nghiên cứu cơ giới hoá và công nghệ xây dựng thuộc Công ty tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng – Bộ Xây dựng theo Quyết định số 2624/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 31/10/1994.

Năm 2001 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 100/QĐ-BXD ngày 30/5/2001 đổi tên Trung tâm nghiên cứu cơ giới hoá và công nghệ xây dựng thành Trung tâm nghiên cứu công nghệ xây dựng và kiểm định môi trường thuộc Công ty tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng (nay là Công ty cổ phấn tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO).

Từ năm 2005, trước những thay đổi về cơ chế, chính sách của Nhà nước, Trung tâm đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ: thay đổi phương thức kinh doanh, thắt chặt kỷ luật lao động, tăng cường bổ sung các cán bộ chủ trì và lãnh đạo có năng lực, không ngừng mở rộng phát triển thị trường đồng thời toàn thể cán bộ Trung tâm đoàn kết với mục tiêu phương châm uy tín, chất lượng, hiệu quả trong công việc.

Kết quả đạt được thể hiện qua những con số về Doanh thu, Sản lượng, thu nhập bình quân của cán bộ,… đều tăng rõ rệt, góp phần vào sự tăng trưởng lớn mạnh của Công ty CONINCO và đã là một trong những đơn vị mạnh của Công ty.

Năm 2008, trước sự lớn mạnh của Trung tâm và thực hiện chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp của Nhà nước, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị kiểm định xây dựng – CONINCO đã có Nghị quyết số … ngày … cho phép cổ phần hoá Trung tâm thành Công ty cổ phần CONINCO công nghệ xây dựng và môi trường (CONINCO-C&E). Công ty CONINCO-C&E được nhượng quyền sử dụng thương hiệu và sử dụng toàn bộ hệ thống quản lý ISO 9001: 2000 của công ty CONINCO.

Địa chỉ: P301, 302 – C7 Thanh Xuân Bắc – Q.Thanh Xuân – TP.HN

Điện thoại: 02438521137 – Fax: 02438521113

Email: coninco.moitruong@gmail.com

Tag: cp tuyển 3c giám sát giang conincon du học