Giới thiệu Savico là công ty gì

Công ty SAVICO được thành lập vào ngày 01/09/1982 với tên gọi là Công ty Dịch vụ Quận 1.

Công ty được cổ phần hóa theo quyết định số 3449/QĐ-UB của Ủy Ban Nhân dân Tp.HCM ký ngày 09/07/2004.

Ngày 04/01/2005 Công ty chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002955 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/12/2004, đã thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8 ngày 26 tháng 01 năm 2015 mã số doanh nghiệp 0301154821 với số vốn điều lệ là 249.955.730.000 đồng

Ngày 21 tháng 12 năm 2006 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn chính thức đăng ký giao dịch tại Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn

Mã chứng khoán: SVC

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày 01 tháng 06 năm 2009 Cổ phiếu SAVICO được chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục mở rộng thị trường, phát triển các hoạt động kinh doanh vào các lĩnh vực hoạt động của Công ty tập trung tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng bằng sông Cửu Long…, đáp ứng với nguyện vọng của đông đảo các nhà đầu tư, đối tác, cổ đông…

Qua 39 năm hình thành và phát triển trong đó có 14 năm hoạt động theo mô hình Công ty Cổ Phần, SAVICO đã xây dựng định hướng chiến lược trở thành Công ty đầu tư tập trung phát triển vào 03 lĩnh vực: Dịch vụ – Thương mại, Dịch vụ Bất động sản và Dịch vụ Tài chính.

68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM

(84-28) 38 213 913

Fax: (84-28) 38 213 553

savico@savico.com.vn

Tag: gì (savico) cp