Lời bài hát luật yêu thương

Lời bài hát luật yêu thương

1. Cho con một điều răn mới, yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau. Theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến thân mình. Hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân, tình yêu chính nhân. ĐK: Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết,/ anh em là môn đệ Thầy. 2. Cho con ngàn lời yêu dấu, vẫn không bằng chính gương Thầy. Hôm qua Thầy dùng nước đây, đôi tay rửa chân chúng con. Con ơi ngần ngại chi nữa, nay con làm cũng như Thầy, con xem Thầy là Chúa con, mà Thầy rửa chân từng người chúng con. 3. Yêu thương là hy sinh trước, cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo, không thua lợi danh trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương, tỏa lan bốn phương này con biết chăng.

pdf