Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành

mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

BIÊN BẢN NGHIỆM THU
KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

– Công trình: ……………………………………………………………………………………………

– Gói thầu: ………………………………………………………………………………………………

– Số Biên bản nghiệm thu: …………………………………………………………………………..

– Ngày nghiệm thu: …………………………………………………………………………………….

– Khối lượng thực hiện: từ ngày….tháng….năm….đến ngày…tháng….năm….

I. CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU:

1. Đại diện Ban Quản Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10

(hoặc Nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………

2. Đại diện nhà thầu thi công: …………………………………… (Ghi tên nhà thầu)

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………

II. CÁC BÊN THỐNG NHẤT NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU:

STT HẠNG MỤC
CÔNG VIỆC
Đơn
vị
tính
KHỐI LƯỢNG Ghi chú
Trúng thầu Đã điều chỉnh
bổ sung
Đã nghiệm thu các đợt trước Nghiệm thu đợt này
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Khối lượng hoàn thành đạt chất lượng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, các quy chuẩn, quy phạm áp dụng, đề nghị thanh toán.

BAN QUẢN LÝ ĐT VÀ XDTL 10
(Hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)
NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ghi tên Nhà thầu thi công)
CÁN BỘ GS P. GIÁM ĐỐC CÁN BỘ KT GIÁM ĐỐC

Cách ghi Biên bản: Cột (2) chỉ ghi theo danh mục khối lượng được tiến hành nghiệm thu trong đợt.

mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

SỐ: ………………………..

Công trình: …………………………………………………………………………………………………………

Hạng mục: ………………………………………………………………………………………………………….

1. Đối tượng nghiệm thu: ……………………(Ghi rõ tên công được nghiệm thu)………………

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

 • Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)………………………………..

– Ông: ……………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………

 • Đại diện Nhà thầu thi công: ……………………………(Ghi tên nhà thầu)………………………..

– Ông: …………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………………

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: …..giờ ….. ngày….tháng….năm….

Kết thúc: ……giờ ….. ngày…..tháng….năm…..

Tại công trình: …………………………………………………………………………………………………….

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.
 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt: Bản vẽ số: (Ghi rõ tên, số các bản vẽ thiết kế)
 • Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:

(Ghi rõ các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng)

 • Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được đưa vào sử dụng: (Xem thêm ở phần ghi chú)
 • Nhật ký thi công, giám sát và các văn bản khác có liên

Về chất lượng công việc xây dựng:

(Ghi rõ chất lượng công tác xây dựng có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng hay không)

Các ý kiến khác nếu có:

5. Kết luận:

(Cần ghi rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai các công việc tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi triển khai các công việc tiếp theo).

CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG(Ký, ghi rõ họ tên) KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Liệt kê tất cả các kết quả thí nghiệm vật liệu đưa vào sử dụng cho hạng mục được nghiệm thu, số phiếu thí nghiệm và do phòng thí nghiệm nào thực hiện; hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng vv…

 • Gia công lắp đặt cốt thép gồm các kết quả thí nghiệm: Kéo thép, mối hàn, mối nối vv…
 • Bê tông hoặc BTCT gồm các kết quả thí nghiệm: Xi măng, cát, đá, nước, cấp phối, vv…
 • Xây lát gồm các kết quả thí nghiệm: Rọ đá, thảm đá, đá hộc, vải lọc, vv…
 • Thi công đắp đất, cát công trình gồm: Thí nghiệm tại hiện trường (để xác định chiều dày lớp đắp, xác định số lượt đầm theo điều kiện thực tế, xác định độ ẩm tốt nhất của vật liệu đắp).

 

 

tag: truyện quyết gay full sắc hiệp bảng tranh ngôn tình 18+ tiếng anh xuyên thì diễn giai đoạn tiểu thuyết đam mỹ đọc học đường đô thị báo cáo 12 chòm sao duyệt nhiệm vụ chế mức phân 18 câu với gợi là gì tờ sau đây bột nguyệt thạch? teen bài tập 6 chuỗi phản ứng đáp tiên les tổng hợp truyên thông 09 hoạch phụ đạo sinh chưa sắt linh hà đông bao tương lai mới truyen quá khư hien tai cong trinh dịch hoàng quốc dài động manhwa chỉ khóa cảm tuổi trị qua khứ sẵn thủ tục đóng mst khoản nhập kho sản phẩm bảo vệ môi thẩm nhat tuyến metro prc 7 dựa giao khoán mọi hề khó david allen manga thức tính tỷ lệ anime khó: nghệ căng thẳng phương hiên sách dân pháp cơ cuộc xâm lược hóa tội hành kiếm bàn 9 thiêm võng du nhưng còn hạn năng lực suất sáng truyện tiên hiệp quaá khứ ngôn tình thông 09/2016/tt-btc quyết thuộc nguồn vốn nnt ngừng hoạt động nhưng chưa thủ tục đóng mst tranh xuyên mọi hề khó teen full dài bại bao nhiêu nội thị vệ nhiệm vụ tai họa sogun?